Back to Top
tester manualny przy pracy
Autor: Redakcja

O zawodzie testera manualnego

Co kryje się pod nazwą tester? Jakie umiejętności są wymagane na rynku pracy, by otrzymać pierwszą pracę w branży testerskiej? Jak wyglądają przykładowe obowiązki testera? Zapraszamy do lektury.

Kim jest tester oprogramowania?

Praca testera oprogramowania jest ściśle powiązana z pracą programistów. Testerzy oprogramowania odpowiadają za jakość aplikacji, witryn, systemów i w pewnym sensie kontrolują działania programistów. Analizują specyfikację techniczną oprogramowania i porównują ją z wersją, którą otrzymali od programistów. Skupiają swoją uwagę na wyszukiwaniu błędów, przeprowadzając różne testy funkcjonalności, np. na kilku różnych urządzeniach. Zawsze bazują na dokumentacji lub własnym doświadczeniu posługiwania się softwarem.

Kto może zostać testerem?

Praca testera polega na szukaniu błędów w oprogramowaniu. Osoby zainteresowane obraniem tej ścieżki zawodowej powinny być cierpliwe, skrupulatne, dociekliwe, ale również otwarte na komunikację. Jako tester często będziesz współpracował z członkami zespołu, zwłaszcza programistami. Dlatego musisz być komunikatywny, by omawiać potencjalne błędy i poprawki. Ważne jest też wczucie się w użytkownika danego oprogramowania – pozwala to rzetelnie przeprowadzać testy i wyłapywać niedoskonałości.

Jakie cechy testera są jeszcze pożądane na rynku pracy? Z istotnych predyspozycji warto wymienić myślenie analityczne, gotowość do nauki i podejmowanie nowych wyzwań. Pracodawcy cenią również znajomość zagadnień z podstaw SQL, znajomość oprogramowania Jira i narzędzi do zarządzania test case'ami.

Aby zostać testerem manualnym, najlepiej ukończyć specjalistyczne szkolenie, podczas którego zdobędziesz już pierwsze doświadczenie zawodowe. W Coders Lab wybierając kurs Testera Manualnego zyskujesz możliwość zdania międzynarodowego egzaminu ISTQB, czyli najważniejszego certyfikatu w zawodzie testera. Na tym stanowisku znajomość kodu i sposobu jego działania nie są niezbędne, ale na pewno podnoszą jakość pracy. 

Przeczytaj o tym, jak się przekwalifikować na testera manualnego.

Praca testera – główne obowiązki testera manualnego

Do głównych obowiązków testera manualnego należy rozwijanie infrastruktury testowej poprzez tworzenie, przeprowadzanie i utrzymywanie testów manualnych dla konkretnego oprogramowania. Testerzy manualni dokumentują przypadki testowe, analizują je, tworzą dokumentację techniczną i raportują błędy.

Jakie rodzaje testów manualnych może przeprowadzać tester? Testy można podzielić na funkcjonalne i niefunkcjonalne. Te dwa rodzaje odróżnia sposób podejścia do testowania oprogramowania. Przeprowadzając testy funkcjonalne pytamy, co robi system, czyli skupiamy się na tym, co widzi użytkownik końcowy. Ten sposób weryfikacji przeprowadza się na podstawie dostarczonej komunikacji, biznesowej logiki i potencjalnych oczekiwań odbiorcy.

Do testów funkcjonalnych zaliczamy np. testy eksploracyjne. Są to testy, które opieramy na doświadczeniu i intuicji testera, który wchodzi w rolę użytkownika i sprawdza jego oczekiwania wobec programu czy aplikacji. Tę formę testów przeprowadzają np. testerzy gier, którzy wyłapują błędy czyniące rozgrywkę niemożliwą do ukończenia – np. z powodu błędów w projekcie świata gry.

Jakie jeszcze zadania może otrzymać tester manualny? Lista jest długa, ale znajdą się na niej na pewno zadania związane z testowaniem formularza rejestracyjnego, pól logowania czy zmiany haseł. Testerzy gier mogą przeprowadzać testy na podstawie “grania w gry”, czyli przechodzenia gry od początku do końca, gdzie skupiają się na różnych sposobach rozgrywek, by ocenić mechanikę i logikę gry.

Z kolei testy niefunkcjonalne mają odpowiedzieć na pytanie, jak działa system. Możemy zaliczyć do nich między innymi procesy:

  • wydajnościowe – określają wydajność konkretnego oprogramowania. Aby zmierzyć ten parametr, tester manualny uruchamia jak najwięcej działań, które mają jak najbardziej obciążyć system; liczy się tutaj czas odpowiedzi systemu na dane działanie;
  • użyteczności – sprawdzają, czy oprogramowanie jest przyjazne dla użytkownika, czyli intuicyjne i łatwe w obsłudze;
  • obciążeniowe – sprawdzają, w jaki sposób oprogramowanie zachowuje w trudniejszych warunkach, np. poprzez zalogowanie się wielu użytkowników, uruchomienie wielu procesów;
  • niezawodności – testują oprogramowanie pod kątem sprawności funkcjonalności w określonych warunkach.

Tester manualny – szczeble kariery

Gdy testowanie manualne nie będzie miało dla Ciebie tajemnic lub poczujesz, że to dobry moment na zmianę, możesz postawić kolejny krok na ścieżce kariery w tej branży i poznać więcej opcji rozwoju. Badanie jakości oprogramowania nie jest dziś wyłącznie wyłapywaniem bugów według monotonnych instrukcji. Obecnie możesz wybrać spośród co najmniej 6 potencjalnych stanowisk.

Analityk testów

Analityk testów to osoba odpowiedzialna za projektowanie scenariuszy testowych i planów testów oraz współpracująca z klientem i przenosząca jego oczekiwania na projekt testów. Chcąc obrać ten kierunek rozwoju, kluczowe są zarówno zdolności interpersonalne, jak i te dotyczące pisania kodu.

Tester automatyczny

Kolejnym kierunkiem rozwoju jest tester automatyczny, który łączy kompetencje programisty i testera. Tester automatyczny dba o jakość oprogramowania przy pomocy skryptu, którego wywołanie może przeprowadzać testy analogiczne do tych wykonywanych przez testerów manualnych. Niezbędna jest tu znajomość języków programowania.

Manager testów

Następnie przed testerem automatycznym mogą otworzyć się drzwi do kariery kierowniczej. Manager testów to osoba, która zarządza projektem w całości – kontaktuje się z klientem, planuje zadania w zespole oraz dba o jakość pracy.

Programista

Tester automatyzujący, który w sposób zaawansowany posługuje się kodem i bez problemu pisze skrypty w takich językach jak VB, Java, czy Perl, Shell i Python, może spróbować swoich sił jako programista. Z kolei osoby, którym bliższe są aspekty wizualne i funkcjonalne stron internetowych oraz dbanie o doświadczenia użytkownika i mogą przejść na stanowiska związane z projektowaniem UI lub UX.

Analityk biznesowy

W procesie tworzenia oprogramowania ważną funkcję pełni analityk biznesowy, który stanowi kolejny szczebel rozwoju w branży IT. Osoba na tym stanowisku dba o to, by oczekiwania klienta były spójne z możliwościami wykonawców – w skrócie odpowiada za zrozumienie, dlaczego konkretny klient potrzebuje danego rozwiązania i jak konkretny zespół może na to zareagować. Analityk ocenia szanse i wyzwania danego projektu, wskazując również potencjalne problemy i proponując konkretne rozwiązania. To pierwszy krok do przystąpienia tworzenia systemu.

Project manager

Równie odpowiedzialną rolę może pełnić project manager, który dba o rytm tworzenia oprogramowania. W jego rękach leży strategia rozwoju konkretnego projektu, zarówno po stronie klienta, jak i zespołu, którym zarządza.

Wątek szczebli kariery testera często poruszamy na naszych webinarach. Sprawdź webinary Coders Lab i dowiedz się więcej na ten temat.

Tester manualny a tester automatyzujący

Zarówno tester manualny, jak i automatyzujący dba o jakość oprogramowania. Tester manualny w procesie testowania nie korzysta ze skryptów automatyzujących. Wyłapuje błędy ręcznie, przyjmując postawę użytkownika, który ma pierwszy raz do czynienia z aplikacją, stroną www czy grą – przeklikuje się przez wszystkie funkcjonalności, filtry, sprawdza ewentualne scenariusze logowania czy formy płatności. Dokonuje tego w oparciu o dokumentację programistów, która zawiera poprawne scenariusze działania i raportuje błędy oraz nieprawidłowości. Kluczowa jest tutaj umiejętność logicznego myślenia, dociekliwość i kreatywność.

Tester automatyzujący opracowuje programy, które pracują nad poprawną pracą aplikacji, strony czy gry. Niezbędna na tym stanowisku dodatkowo jest znajomość języków programowania.

Warto też podkreślić, że testowanie manualne nie zastąpi automatycznego i odwrotnie. Rozwój technologii i postępująca cyfryzacja sprawia, że dwie formy testowania są konieczne. Automatyzacja jest zasadna wtedy, kiedy jest opłacalna, a testy manualne wtedy, kiedy są konieczne.

Jak kształtują się zarobki testera oprogramowania?

Według Ogólnopolskiego Badania wynagrodzeń przeprowadzonego w styczniu 2022 r. mediana wynagrodzeń całkowitych dla młodszych specjalistów, czyli takich, którzy zaczynają swoją karierę na stanowisku testera automatycznego, wynosi 5325 zł brutto, w porównaniu z testerem manualnym jest to kwota większa o około 500 zł.

Różnice wynagrodzeń całkowitych są większe wraz ze wzrostem kompetencji. Na przykład mediana płac doświadczonego specjalisty testera automatycznego wynosi 8000 zł, a testera manualnego jest o 1700 zł niższa.

Tester manualny – plusy i minusy pracy testera

Na pewno plusem pracy testera manualnego jest szybka możliwość przebranżowienia się bez wcześniejszej znajomości branży IT. Z rozmów z pracodawcami wynika, że testerzy są potrzebni niemal w każdej branży i firmie. Obecnie w Polsce brakuje około 50 000 informatyków. Zawód testera manualnego to idealny, najprostszy start w IT i krok do dalszego rozwoju, np. jako tester automatyzujący czy team leader. Kurs Testera Automatyzującego w Coders Lab może być kolejnym etapem podnoszenia kompetencji testera manualnego i zwiększającym jego atrakcyjność na rynku pracy.

Z minusów możemy wymienić monotonię pracy, która może doprowadzić do frustracji. Jeżeli podczas testowania oprogramowania natrafiasz na mało rozwojowe zadania, to poziom Twojego niezadowolenia po dłuższym czasie może wzrastać. Dla wielu minusem zawodu testera może być potrzeba nieustannego rozwoju. Jako tester oprogramowania (zarówno manualny, jak i automatyczny) musisz nastawić się na ciągłe doskonalenie się i nieustanne śledzenie nowinek technologicznych Brak potrzeby rozwoju w IT jest prostą drogą do zmniejszenia atrakcyjności na rynku pracy i utraty wszystkiego, na co się wcześniej pracowało.