Back to Top
Analityk danych zawodem przyszłościAnalityk danych pracujący na komputerze
Autor: Redakcja

Analityk danych zawodem przyszłości

W świecie zdominowanym przez informacje praca analityków danych stała się po prostu niezbędna. W rzeczywistości są już oni jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Same dane będące źródłem nieskończonych informacji są już kluczową technologią w procesach transformacji przedsiębiorstw. Zatem ten, kto postawi swoją ścieżkę kariery na analizę danych, z dużym prawdopodobieństwem odniesie sukces w erze cyfrowej.

Analityk – kto to jest? Czym się zajmuje?

Czym zajmuje się analityk danych? Otóż jego zadaniem jest rozumienie informacji i zidentyfikowanie sposobów przekształcenia ich w praktyczne strategie biznesowe za pomocą zaawansowanych programów komputerowych. Dzięki temu pomagają firmom w wykorzystaniu prawdziwego potencjału danych, aby pozytywnie wpływać na rozwój danego biznesu. Ponadto zajmują się analizą rynku i konkurencji, aby identyfikować kluczowe trendy w danej branży. Bardzo ważną kwestią jest ocena realnego ryzyka przed decyzją podjęcia określonych działań przez firmę. Może on także dokonywać analizy wstępnej bądź zostać wytypowanym do usuwania błędów krytycznych.

W tym celu konieczne jest uporządkowanie danych oraz znalezienie w nich wzorców, które pozwolą je prawidłowo przetworzyć i przeanalizować. Na tym jednak nie kończy się praca analityka, ponieważ musi on także dobrze zaraportować analizę, przedstawić swoje wnioski oraz zwizualizować te dane. Wszystko jednak zależy od wybranego stanowiska, ponieważ ścieżka kariery w zawodzie analityka danych może układać się bardzo różnie – o czym dowiesz się także w tym tekście!

Jak zostać analitykiem danych?

Bardzo często specjalizacja w analizie danych jest kolejnym krokiem dla osób związanych z technologią IT, inżynierią komputerową, programowaniem lub statystyką. Jednakże nie zawsze jest to regułą, ponieważ ścieżka każdego z nas może wyglądać zupełnie inaczej.

Tak naprawdę wszyscy ci, którzy są zainteresowani pracą jako analityk danych, bez względu na wcześniejsze doświadczenie zawodowe, mogą się przebranżowić. Jednakże wymaga to odpowiedniego podejścia do tematu, systematycznej nauki i posiadania konkretnych cech, takich jak zdolność logicznego myślenia.

Rozwinięte umiejętności matematyczne i nie tylko!

Osobę, którą interesuje kariera w IT jako analityk danych, powinna cechować dociekliwość, chęć eksperymentowania z różnymi metodami analitycznymi oraz umiejętność wyciągania wniosków. Analityk musi być w stanie pracować nie tylko z innymi współpracownikami o tym samym profilu. Jak się okazuje, ma on również często kontakt z innymi osobami, na które ma wpływ jego praca, a nie są one ekspertami w tej dziedzinie. Stąd też bardzo istotna jest tutaj komunikacja.

Analityk powinien w przejrzysty sposób przekazywać i prezentować swoje wnioski, aby ułatwić zrozumienie danego zagadnienia kolegom z innych zespołów. Oczywiście znajomość języka angielskiego, zarówno na poziomie użytkowym, jak i technicznym, jest ważną cechą analityka danych, ponieważ zwykle będzie on pracował w środowisku, które korzysta z niego każdego dnia.

Na co jeszcze zwracają uwagę firmy informatyczne?

Firmy coraz częściej kładą szczególny nacisk na posługiwanie się językami programowania wykorzystywanych w analizie danych. Powszechnie wymaganą umiejętnością w ogłoszeniach o pracę na to stanowisko jest znajomość Pythona. Według naszego opracowania „Analityk danych – zawód z przyszłością” aż 61% stanowisk wymaga znajomości SQL i/lub Pythona. Dotychczas wykorzystywany Microsoft Excel zaczął więc powoli ustępować bardziej rozwiniętym narzędziom, które pozwalają wejść na wyższy poziom w dziedzinie analizy danych. Python jest najpopularniejszym językiem programowania, często wykorzystywanym w analizie danych ze względu na prostotę i bogactwo bibliotek. Wśród kluczowych narzędzi dla analityków danych znajdują się: Pandas, umożliwiające efektywną pracę z danymi tabelarycznymi, PsyCopg2 do operacji na bazach danych przy użyciu SQL bezpośrednio z Pythona, oraz Matplotlib i Dash/Plotly dla zaawansowanej wizualizacji danych. Dodatkowo, znajomość RDBMS takich jak MySQL i PostgreSQL oraz narzędzi BI takich jak Tableau, umożliwiająca wizualizację i prezentację danych, jest niezbędna dla efektywnej analizy i komunikacji wyników.

Możliwości kariery jako analityk danych

Jedną z zalet tego zawodu jest fakt, że nie ogranicza się on do określonych sektorów – analityków danych zatrudniają firmy o wielu profilach działalności. Korzyści z zatrudniania specjalistów z tej dziedziny zauważają już nie tylko przedsiębiorstwa technologiczne, ale także tradycyjne sektory. Bankowość, doradztwo, ubezpieczenia i telekomunikacja są wymieniane jako te branże, które obecnie najbardziej poszukują osób na to stanowisko. Można być jednak pewnym, że analityka danych swoje zastosowanie znajduje również w pozostałych dziedzinach m.in.: w agrobiznesie, w marketingu, w e-commerce, czy też w logistyce i transporcie.

Zdobywając umiejętności z zakresu analizy danych, otwierasz sobie drzwi do szeregu specjalistycznych profesji. Odpowiednio ukierunkowując swoją ścieżkę zawodową, możesz aplikować na różne stanowiska, na przykład te związane z odpowiadaniem za utrzymaniem jakości, dostępności i bezpieczeństwa danych oraz usprawnianie przechowywania i analiz finansowych danych.

Warto wziąć również pod uwagę, że analiza danych jest stosunkowo nowym trendem. Doświadczenie w tej branży czasem podczas rekrutacji nie jest aż tak ważne, a przynajmniej nie najważniejsze. Wszystko dlatego, że popyt na to stanowisko jest tak duży, że wiele firm nie może znaleźć specjalistów w tej dziedzinie. Jest to zatem szansa dla juniorów – początkujących analityków danych, którzy z odpowiednimi umiejętnościami mogą liczyć na atrakcyjne zatrudnienie.

Należy także podkreślić, że kompetencje analityczne doceniane są na rynku pracy bez względu na aplikowane stanowisko. W dobie postępującej cyfryzacji umiejętność analizowania danych stanowi przewagę konkurencyjną względem innych kandydatów, a tym samym otwierają się nowe możliwości zatrudnienia.

Kim jest analityk big data?

Data science to dziedzina, która łączy różne obszary wiedzy, takie jak statystyka, informatyka, matematyka, uczenie maszynowe, analiza danych i biznes, w celu rozumienia, analizowania i wykorzystywania danych w celach biznesowych.

Jedną ze specjalizacji analityki danych jest właśnie analityk big data. Ekspert ten bada i informacje pochodzące z różnych i niepowiązanych źródeł. Opracowuje on też nowatorskie metody analityczne, oparte na programowaniu statystycznym i uczeniu maszynowym.

Analityk big data to także osoba, zajmująca się analizowaniem dużych zbiorów danych (tzw. big data) w celu uzyskania cennych informacji i wskazówek biznesowych. Korzysta on z różnych narzędzi i technik analizy danych, takich jak modelowanie predykcyjne, eksploracja danych i wiele innych.

Podsumowując, głównym zadaniem osoby na tym stanowisku jest zrozumienie i interpretacja danych, aby pomóc firmom i organizacjom podejmować bardziej trafne decyzje biznesowe. Może pracować w różnych dziedzinach, takich jak finanse, ubezpieczenia, e-commerce, zdrowie, nauka i technologia.

Analityk danych – jakie korzyści dla firmy przynosi jego praca?

Przede wszystkim, analityk baz danych pomaga w lepszym zrozumieniu rynku oraz potrzeb klientów, co pozwala na dostosowanie oferty do ich oczekiwań. Dzięki analizie danych można również wykryć i analizować trendy sprzedaży oraz wzorce zachowań konsumentów, co umożliwia wprowadzenie innowacji oraz usprawnienie procesów biznesowych.

Kolejną zaletą tego stanowiska w firmie jest możliwość optymalizacji kosztów. Osoba na tym stanowisku potrafi przeanalizować dane finansowe i operacyjne przedsiębiorstwa, a następnie wskazać obszary, które wymagają poprawy lub redukcji wydatków. Ponadto, dzięki analizie danych można lepiej prognozować popyt na produkty czy usługi, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie zasobami oraz uniknięcie nadmiernych kosztów magazynowania czy utraty klientów z powodu braku towaru.

Analityk danych a marketing i public relations

Analityk danych może również wspierać dział marketingowy firmy w tworzeniu skutecznych kampanii reklamowych. Dzięki analizie informacji o klientach oraz ich preferencjach tworzy się spersonalizowane oferty czy komunikaty reklamowe, mające większe szanse trafić do odpowiedniej grupy docelowej. Ponadto analityk danych często pomaga w monitorowaniu efektywności kampanii oraz dostarczyć informacji na temat tego, jakie działania przynoszą najlepsze rezultaty.

Warto również zauważyć, że posiadanie analityka danych w firmie wpływa na poprawę jej wizerunku oraz pozycji rynkowej. Przedsiębiorstwo, które korzysta z analizy danych i podejmuje decyzje oparte na faktach, jest postrzegane jako nowoczesne i profesjonalne. Dzięki temu może zdobyć zaufanie klientów oraz partnerów strategii biznesowych, co przekłada się na długoterminowy sukces firmy.

Perspektywy na rynku pracy dla analityków danych

Analityka danych odgrywa istotną rolę w branży IT i z pewnością jeszcze przez wiele lat będzie jednym z najbardziej perspektywicznych zawodów. Postępujący proces cyfrowej transformacji, w którym uczestniczy coraz więcej branż oraz rosnąca liczba urządzeń cyfrowych, powodują, że analitycy danych mogą spać spokojnie. Dla większości przedsiębiorstw efektywna analiza pozyskanych danych oraz podejmowanie na ich podstawie trafnych decyzji to obecnie kluczowe wyzwanie.

Rynek pracy stoi przed wyzwaniem zapełnienia luki wśród poszukiwanych kandydatów o odpowiednich kompetencjach. Analityka danych stanowi więc szansę dla osób, które planują przekwalifikować się lub chcą rozszerzyć swoje kompetencje cyfrowe. Pamiętajmy jednak, by rozwijać swoje umiejętności miękkie i techniczne, ponieważ dadzą nam one nowe możliwości w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie.

Wiesz już, z czym wiąże się praca analityka danych. Jeśli planujesz zaistnieć w tym zawodzie, zapoznaj się z kursem Data Lab – Analityk Danych. Serdecznie zapraszamy także do poznania innych kursów, które z pewnością pomogą Ci zdobyć nowe umiejętności techniczne i nie tylko!

 

FAQ:

Kto to analityk?

Analityk danych to osoba, która odpowiada w firmie za analizą danych. Jego działania wspierają rozwój biznesu w różnych sektorach, na przykład tym związanych z marketingiem, chociażby w celu oceny szans na powodzenie danej kampanii.

Co robi analityk?

Analityk danych bada dane pod różnych kątem. Wykorzystuje do tego zaawansowane programy komputerowe, zbiera informacje o trendach czy konkurencji. Określa też ewentualne ryzyko, jakie może nieść za sobą konkretne działanie.

Czym zajmuje sie analityk danych big data czy data scientist?

Analityk danych big data działa w specjalizacji, która znana jest jako data science. To obszar, który łączy różne dziedzin (matematyka, informatyka, machine lerning, statystyka) i z ich pomocą analizuje ogromne zbiory danych.