Back to Top

Informacja

Jeśli wypełniłeś/aś formularz, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a ofertą Coders Lab.

Aby przesłać Ci informacje i materiały, niezbędne jest, abyśmy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe podane w formularzu. Prosimy więc o wyrażenie na to zgody. W dowolnym momencie możesz tę zgodę wycofać. Udzielenie tej zgody jest dobrowolne, przy czym jej brak uniemożliwi dostarczenie Ci informacji o ofercie.

Chcielibyśmy móc przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przekazywania Ci bezpośrednio informacji marketingowych na temat naszych usług. Jeśli nie jesteś tym zainteresowany/a zawsze możesz zgłosić co do tego sprzeciw, co spowoduje, że zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

Skoro będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, powinieneś/powinnaś zapoznać się z szeregiem informacji, między innymi o przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach. Prosimy więc, żebyś przed przesłaniem nam Twoich danych, zapoznał/a się z informacjami poniżej.

Informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Coders Lab sp. z o.o.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Coders Lab sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, nr KRS 466496, dalej zwaną „Coders Lab”.

2. Możesz skontaktować się z nami:

  • pocztą na adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa,
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
  • telefonicznie na numer: 604 705 004

3. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w niezbędnym zakresie:

a) przekazywania drogą elektroniczną informacji marketingowych na temat usług Coders Lab

b) przekazywania telefonicznie informacji marketingowych na temat usług Coders Lab

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja przez Coders Lab jego prawnie uzasadnionych interesów.

5. Przetwarzane będą Twoje następujące dane osobowe: adres e-mail i numer telefonu.

6. Odbiorcą przekazanych danych osobowych jest Coders Lab.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, ale nie dłużej niż przez pięć lat od końca bieżącego roku kalendarzowego.

8. Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do tych danych osobowych,

b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

c) przenoszenia tych danych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/), 

e) do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

9. Dane osobowe przetwarzane przez Coders Lab nie będą przedmiotem wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10. W każdym momencie masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Po odebraniu takiego sprzeciwu, Coders Lab przestanie przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych.