Back to Top
Jak zostać Product Managerem w branży IT
Autor: Redakcja

JAK ZOSTAĆ PRODUCT MANAGEREM W BRANŻY IT?

Chcesz wpływać na kształt produktów technologicznych, łącząc wiedzę techniczną z umiejętnościami zarządzania projektami i zespołem? Poznaj, jakie umiejętności i kompetencje są niezbędne, aby stać się Product Managerem w branży IT. Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć, czym zajmuje się Product Manager, jakie kroki powinieneś podjąć, aby wkroczyć na tę ścieżkę kariery i jakie kwalifikacje będą niezbędne, aby odnieść sukces.

Kim jest Product Manager?

Product Manager w sektorze IT to osoba, która odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu strategii i kierunku rozwoju produktów technologicznych. Product Manager to osoba odpowiedzialna za przewodzenie zespołom i zarządzanie całościowym cyklem życia produktu — od pomysłu, poprzez rozwój, aż do wdrożenia na rynek, ewolucji produktu i wycofania produktu ze sprzedaży. Osoba na tym stanowisku łączy w sobie umiejętności biznesowe, techniczne i kreatywne. Product Manager rozumie potrzeby klientów i rynku, a następnie pracuje razem z zespołem projektowym i technicznym, aby te potrzeby przełożyć na cechy produktu. Jest to rola wymagająca silnych umiejętności komunikacyjnych, zdolności do strategicznego myślenia, umiejętności zarządzania projektami i zrozumienia technologii. Ostatecznym celem Product Managera jest dostarczenie produktu, który spełnia potrzeby klientów i przyczynia się do sukcesu firmy.

Jak zostać Product Managerem?

Zanim zostaniesz Product Managerem, prawdopodobnie zdobędziesz doświadczenie w innych rolach w branży IT. Może to obejmować prace jako programista, specjalista ds. UX/UI czy analityk biznesowy. Zrozumienie różnych aspektów procesu tworzenia produktów technologicznych jest nieocenione dla skutecznego zarządzania produktem. Ważne jest, aby w tych rolach skupić się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, zdobywaniu wiedzy o rynku, pracy zespołowej i rozumieniu procesów biznesowych. Ponadto, poszukiwanie możliwości, które pozwalają na bliską współpracę z Product Managerami, może być korzystne, aby lepiej zrozumieć ich rolę i zdobyć wiedzę na temat strategii produktu. Praca w różnych rolach pozwoli Ci na zdobycie wszechstronnego doświadczenia i zrozumienie różnych aspektów tworzenia produktów technologicznych. To umiejętności i wiedza, które są nieocenione dla skutecznego zarządzania produktem jako Product Manager.

Zostanie Product Managerem w branży IT, jak wiele innych zawodów, wiąże się z połączeniem odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia oraz odpowiednich umiejętności. Oto kilka kroków, które mogą Cię pokierować na tej ścieżce:

 • Zdobądź odpowiednie wykształcenie: Chociaż Product Managerowie często mają różne tła edukacyjne, posiadanie stopnia naukowego w pokrewnej dziedzinie, takiej jak biznes, marketing czy informatyka, może być korzystne. Jeżeli nie masz możliwości lub ochoty studiować przez kilka lat to wybierz kurs na Product Managera, który zazwyczaj trwa kilka miesięcy i od razu zdobędziesz przydatne certyfikaty.
 • Zdobywaj odpowiednie doświadczenie: Często product manager rozpoczynają swoją karierę na stanowiskach takich jak analityk biznesowy, inżynier oprogramowania czy specjalista ds. marketingu, zanim przejdą do zarządzania produktem. Doświadczenie na tych stanowiskach może dostarczyć dobre zrozumienie różnych aspektów cyklu życia produktu, które jest kluczowe dla Product Managera.
 • Rozwijaj niezbędne umiejętności: Product manager musi posiadać szeroki zakres umiejętności. Należą do nich między innymi umiejętności lidera, komunikacyjne, zarządzania projektami, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Dodatkowo znajomość narzędzi i metodologii zarządzania produktem może być dużym plusem.
 • Zrozum rynek i klientów: Product Manager powinien dobrze zrozumieć trendy rynkowe, potrzeby klientów i konkurencję. Takie zrozumienie można uzyskać dzięki badaniom rynku i interakcjom z klientami.
 • Nawiązuj kontakty i ucz się od innych: Nawiązywanie kontaktów z innymi Product Managerami i uczenie się na podstawie ich doświadczeń może dostarczyć cennych wskazówek. Istnieje wiele społeczności i wydarzeń związanych z zarządzaniem produktem, które można dołączyć, aby nawiązać kontakty i uczyć się.

Pamiętaj, że zostanie Product Managerem może zająć trochę czasu i wymaga wytrwałości. Kluczowe jest ciągłe uczenie się i doskonalenie, ponieważ rola Product Managera często ewoluuje wraz z trendami rynkowymi i postępami technologicznymi.

Czym zajmuje się Product Manager?

Stanowisko Product Managera to rola strategiczna, obfitująca w mnogość zadań, ale jednocześnie dająca możliwość skorzystania z wielu korzyści, które mogą stać się motywatorem do wybrania tego kierunku zawodowego. Product Manager ma za zadanie identyfikować i zrozumieć potrzeby potencjalnych klientów, by na tej podstawie projektować i wdrażać konkretny produkt lub usługę. To on również odpowiada za takie kwestie jak dostępność produktu, jego jakość oraz koszty. Ponadto to Product Manager koordynuje procesy związane z wprowadzeniem produktu na rynek, zarządzaniem jego ewolucją, generowaniem zysków, aż do momentu wycofania produktu z rynku. Można by powiedzieć, że to on pełni rolę "opiekuna" produktu na każdym etapie jego obecności na rynku. Taka rola wymaga dużego zaangażowania oraz efektywnego współdziałania z różnymi działami w organizacji. Podstawowe obowiązki Product Managera obejmują:

 • Definiowanie wizji produktu i strategii: Rozumienie rynku, klientów, konkurencji i tworzenie długoterminowej strategii produktu zgodnej z ogólną strategią firmy.
 • Zarządzanie cyklem życia produktu: Od fazy koncepcji, przez rozwój i uruchomienie, aż po utrzymanie i ewentualne wycofanie produktu.
 • Tworzenie i zarządzanie backlogiem produktu: Priorytetyzacja funkcji i zadań na podstawie strategii produktu, wartości dla klienta, danych i opinii zespołu.
 • Współpraca z innymi zespołami: Wymaga efektywnej współpracy z różnymi działami, takimi jak zespoły inżynieryjne, marketingowe, sprzedażowe, obsługi klienta i inne.
 • Prowadzenie badań i analizy danych: Przeprowadzanie badań rynkowych i analizy danych, aby zrozumieć potrzeby klientów, trendy na rynku, konkurencję i wyniki produktu.
 • Komunikacja i prezentacja: Regularne przekazywanie informacji interesariuszom na wszystkich poziomach organizacji — od aktualizacji produktu, po kluczowe informacje strategiczne.
 • Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy: Zbalansowanie interesów różnych stron, takich jak klienci, wewnętrzne zespoły czy kierownictwo firmy.
 • Podejmowanie decyzji: Bazując na danych, badaniach, informacjach zwrotnych i intuicji, Product Manager musi podejmować kluczowe decyzje dotyczące produktu.

Choć rola Product Managera może nieco różnić się w zależności od firmy, branży i konkretnego produktu, powyższe obowiązki są zazwyczaj nieodłącznym elementem tego stanowiska.

Kluczowe umiejętności i kompetencje Product Managera

Product Manager to kluczowa rola w każdym przedsiębiorstwie technologicznym, pełniąca zadanie przewodnika i orkiestratora, który kieruje procesem tworzenia i zarządzania produktem. Różnorodność zadań, które są na jego barkach, sprawia, że osoba na tym stanowisku musi posiadać szeroki wachlarz umiejętności i kompetencji, począwszy od dogłębnego zrozumienia strategii firmy, po zdolności techniczne, analityczne i komunikacyjne. Na pozór może się wydawać, że oczekiwania wobec Product Managera są ogromne — jak jedna osoba może poradzić sobie z takim spektrum obowiązków? W rzeczywistości, rolę tę najczęściej pełnią osoby z doświadczeniem w różnych obszarach biznesu i technologii, które stopniowo doskonaliły swoje umiejętności. Jakie kluczowe umiejętności i zdolności powinien posiadać Product Manager w IT?

 • Zrozumienie technologii — Product Manager w branży IT musi dobrze zrozumieć technologię. Nie oznacza to, że musi być w stanie pisać kod, ale powinien rozumieć, jak technologia wpływa na produkt i jakie możliwości oferuje.
 • Umiejętności zarządzania projektem — Product Manager musi być w stanie skutecznie zarządzać projektem, zespołem i zasobami. Obejmuje to takie umiejętności jak planowanie, organizacja, kontrola jakości, a także zarządzanie ryzykiem i zarządzanie zespołem.
 • Umiejętności komunikacyjne — Umiejętności komunikacyjne są kluczowe dla każdego Product Managera. Musi być w stanie skutecznie komunikować się z zespołem, klientami, a także z innymi działami w organizacji.
 • Zdolność do strategicznego myślenia — Product Manager musi być w stanie myśleć strategicznie i podejmować decyzje, które kształtują kierunek produktu. Musi rozumieć rynek, konkurencję, a także potrzeby i oczekiwania klientów.
 • Zrozumienie biznesu i strategii firmy — Product Manager musi zrozumieć strategię firmy, aby móc opracować i wdrożyć strategię produktu, która będzie z nią zgodna.
 • Liderstwo: Product Managerzy są liderami z natury, którzy umieją motywować i koordynować pracę różnych zespołów bez bezpośredniej władzy hierarchicznej.
 • Empatia: Mając na uwadze potrzeby użytkowników, Product Managerzy muszą być w stanie zrozumieć i wczuć się w perspektywę innych osób.
 • Inicjatywa: Muszą być proaktywni i innowacyjni, często szukając nowych rozwiązań i możliwości.
 • Zdolności analityczne: Product Manager musi być w stanie analizować dane i metryki, aby podejmować informowane decyzje o produkcie.
 • Zdolność do podejmowania decyzji: Product Manager często musi podejmować decyzje dotyczące produktu, które mogą mieć długotrwałe konsekwencje.
 • Kreatywność: Product Manager musi być w stanie generować nowe pomysły na funkcje produktu i sposoby rozwiązywania problemów klientów.
 • Zdolność do pracy zespołowej: Product Manager musi być w stanie skutecznie pracować w zespole i budować relacje z innymi członkami zespołu.
 • Zdolność do radzenia sobie ze zmianami: Produkt i rynek mogą się szybko zmieniać, a Product Manager musi być w stanie dostosować się do tych zmian i wprowadzić konieczne modyfikacje w strategii produktu.

Zostać Product Managerem w IT to nie lada wyzwanie, ale też rola pełna satysfakcji i możliwości wpływania na kształt produktów technologicznych. Wymaga to jednak rozwijania specyficznych umiejętności i zdobywania doświadczenia w różnych rolach w branży IT. Jeśli czujesz, że ta rola jest dla Ciebie, nie bój się podjąć tego wyzwania!

Product Manager szkolenia i kursy

Poznałeś już zadania i zarobki na tym stanowisku. Prawdopodobnie nasuwać może Ci się teraz pytanie, jak jednak zacząć swoją przygodę jako Product Manager? Jak odnaleźć się na rynku pracy branży IT? Na samym początku te kwestie mogą wydawać się bardzo skomplikowane i trudne. Dlatego też pragniemy przedstawić Ci kilka pomocnych faktów na start!

Przede wszystkim, aby podjąć się pracy Product Managera w branży IT, nie musisz mieć wykształcenia informatycznego. Studia nie są tutaj obowiązkowe, ponieważ tak naprawdę liczą się praktyczne umiejętności. Gdzie jednak można się ich nauczyć?

Odpowiedzią na to pytanie są kursy od Szkoły Programowania Coders Lab. W naszej ofercie znajdziesz nowy kurs Product Manager. Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów online na żywo z udziałem wykładowcy i grupy. Kurs prowadzony jest w trybie weekendowym.

 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie w godz. 9:00-17:00,
 • 60% to zajęcia na żywo z wykładowcą i grupą w Wirtualnej Klasie,
 • 40% to nauka własna o dowolnej porze.

Wiedza zdobyta na naszym kursie pozwala na rozwój w kilku kierunkach: Product Ownera, Product Managera IT i Project Managera IT. Dzięki dodatkowym modułom dostępnym w wyższych pakietach możesz ukierunkować swój profil zawodowy, poznać potencjał sztucznej inteligencji (m.in. dzięki ćwiczeniom z ChatemGPT) oraz zrealizować dodatkowy kurs z certyfikatem SCRUMstudy Scrum Product Owner Certified (SPOC®).

 

Zarobki Product Managera

Zarobki Product Managera mogą znacznie różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak:

 • Lokalizacja: Product Managerzy w technologicznych hubach, takich jak San Francisco czy Nowy Jork, zazwyczaj zarabiają więcej niż w innych częściach świata. Podobnie, zarobki są wyższe w krajach o wysokim koszcie życia.
 • Branża: niektóre branże, takie jak technologia czy farmaceutyka, zazwyczaj oferują wyższe płace dla Product Managerów niż inne sektory.
 • Doświadczenie: Product Managerzy z większą ilością doświadczenia zazwyczaj zarabiają więcej niż ci na początku swojej kariery. Zrozumienie specyfiki rynku, zdolność do zarządzania zespołami i prowadzenia skomplikowanych projektów są umiejętnościami, które z czasem stają się bardziej wartościowe.
 • Rozmiar firmy: większe firmy zazwyczaj oferują wyższe zarobki, ale też stawiają wyższe wymagania. W małych firmach i start-upach, mimo niższych zarobków, Product Managerzy mogą mieć większy wpływ i możliwości rozwoju.

Średnie wynagrodzenie Product Managera w Polsce, według raportu wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak prezentuje się następująco: młodszy specjalista zarabia około 6 000 zł brutto, specjalista około 8 500 zł brutto, a starszy specjalista 10 500 zł brutto na miesiąc. Z roku na rok obserwuje się jednak wzrost zarobków na tym stanowisku.

nofluffjobs - Raport 2022 - Zarobki wg. ofert pracy

FAQ:

1. Jakie umiejętności miękkie są najważniejsze dla Product Managera w IT?

Product Manager w IT musi posiadać szeroki zestaw umiejętności miękkich, które pomogą mu w zarządzaniu produktami i zespołami. Do najważniejszych należą komunikacja, umiejętność pracy zespołowej, rozwiązywanie problemów, empatia, negocjacje, przywództwo, podejmowanie decyzji, zarządzanie czasem i organizacja.

2. Czy mogę zostać Product Managerem bez doświadczenia w zarządzaniu produktami?

Stać się Product Managerem bez bezpośredniego doświadczenia w zarządzaniu produktami jest jak najbardziej możliwe, chociaż może to wymagać dodatkowego wysiłku i zaangażowania. Istnieje wiele ścieżek do roli Product Managera, a niektóre z nich mogą nie wymagać wcześniejszego doświadczenia w tej roli. Możesz na przykład rozpocząć karierę w innym obszarze IT, takim jak rozwój oprogramowania, analiza danych, UX/UI design, czy marketing, a następnie przeskoczyć na stanowisko Product Managera, wykorzystując zdobyte tam umiejętności i doświadczenia. Wielu Product Managerów zaczynało swoją karierę właśnie w ten sposób.

3. Czy potrzebuję wykształcenia z informatyki, aby zostać Product Managerem w IT?

Choć posiadanie wykształcenia z zakresu informatyki może być pomocne w zrozumieniu technicznych aspektów produktu, nie jest to wymagane, aby zostać Product Managerem w IT. Ważne jest jednak, aby posiadać pewne podstawowe zrozumienie technologii, na której opiera się produkt, a także umiejętność efektywnej komunikacji z zespołem technicznym.


Czytaj podobne artykuły