Back to Top
 
 

Warunki

W lekcji o operatorach poznaliśmy operatory logiczne. Możemy dzięki nim zapytać komputer o jakąś wartość, a on nam odpowie, czy nasza wartość jest prawdą, czy fałszem.

Oto przykład warunku:

age = 44
print(age >= 18) # tylko dla dorosłych!


Wynikiem będzie:
True

 

Czterdziestoczterolatek jest zdecydowanie starszy od osiemnastolatka, zatem wynikiem działania jest wartość logiczna „prawda”.

Instrukcja if

Dzięki operacjom logicznym możemy wprowadzić warunki do naszego programu. Jeśli wiek użytkownika jest mniejszy od 18, napisz mu żeby przyszedł z rodzicami.

W Pythonie realizujemy to instrukcją if. Po instrukcji if, następuje warunek.

 

Oto przykład:

age = 15

if age < 18:
  print(“Przyjdź tutaj z rodzicami!)

Oto przykład instrukcji if:

Zwróć uwagę na, znane nam z poprzedniej lekcji, dwukropek i wcięcie bloku kodu! Zasady są takie same, jak w przypadku pętli.

Ten kawałek kodu należy czytać następująco:

 • Jeżeli wiek < 18:

  • napisz „Przyjdź tutaj z rodzicami”

Wiemy już, jak wygonić małolata, ale warto jeszcze powitać dorosłego. Służy do tego instrukcja else.

 

Oto przykład:

age = 26

if age < 18:
  print(“Przyjdź tutaj z rodzicami!)
else:
  print(“Dzień dobry, zapraszamy.)

Oto przykład użycia else:

Else oznacza „w przeciwnym wypadku”. Całość należy czytać następująco:

 • Jeżeli wiek < 18:

  • napisz „Przyjdź tutaj z rodzicami!”

 • w przeciwnym wypadku:

  • napisz „Dzień dobry, zapraszamy!”

Zwróć uwagę na dwukropek i wcięcie po elif.

Ostatnim przykładem będzie sytuacja, w której chcemy inaczej potraktować osobę młodszą niż 18 lat, inaczej osiemnastolatka, a inaczej osobę starszą:

age = 18

if age < 18:
  print(“Przyjdź tutaj z rodzicami!)
elif age == 18:
  print(“Nareszcie dorosłeś do naszej aplikacji.)
else:
  print(“Dzień dobry, zapraszamy.)

Oto przykład zastosowania elif:

Zwróć uwagę na instrukcję elif. Jest to instrukcja, którą należy czytać: „jeśli poprzedni warunek nie jest spełniony, to sprawdź kolejny”. Oznacza to, że całość należy czytać następująco:

 • Jeżeli wiek < 18:

  • napisz „Przyjdź tutaj z rodzicami”

 • jeśli poprzedni warunek jest niespełniony, ale wiek jest równy 18:

  • napisz „Nareszcie dorosłeś do naszej aplikacji.”

 • w przeciwnym wypadku:

  • napisz „Dzień dobry, zapraszamy!”

 

Zadania

 

Zadanie 1

Kontynuujemy nasz wirtualny fanklub zespołu The Beatles. Zajrzyj do kodu, znajdziesz tam początek programu: komendę input, która wyświetla prośbę o wprowadzenie nazwiska muzyka, przyjmuje odpowiedź od użytkownika i zwraca tę odpowiedź do zmiennej.

Dopisz kod, który sprawdzi, czy odpowiedzią użytkownika jest “Paul McCartney”. Gdy użytkownik wpisze to nazwisko – odpisz mu “zgadza się!”

Przejdź do pierwszego zadania:

Zadanie 2

...a teraz sprawdź, czy użytkownik poprawnie wpisał instrument Ringo Starra. Jeśli użytkownik wpisał poprawny instrument (perkusja) – wyświetl na ekranie napis “znakomicie!”, w przeciwnym razie – “to nie ten instrument!”.

Fragment kodu, który pobierze od Ciebie informacje masz już napisany. :)

Przejdź do drugiego zadania:

Zadanie 3

The Beatles nagrali 12 studyjnych albumów. Napisz prosta zgadywankę, która zapyta o tę liczbę. Jeśli użytkownik wprowadzi wartość mniejszą od 12 – napisz “więcej”, jeśli większą – “mniej”. W każdym innym przypadku napisz “Brawo!”.

Uwaga: funkcja input zwróci zawsze napis. Kod, który napisaliśmy pobiera odpowiedź i próbuje skonwertować wprowadzony napis na liczbę. Jeśli się to nie uda – Python zgłosi błąd. Pamiętaj zatem, by wprowadzać poprawne liczby :).

Przejdź do trzeciego zadania:

 

Odpowiedzi do zadań

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3