Back to Top
 
 

Tablice

Tablice pewnie do końca życia będą kojarzyły Ci się ze szkołą i kredą… lub z rejestracją auta :D. Na tym etapie skojarzeń będzie więcej — poznaj tablice w Javie.

 
 

Dotychczas deklarowaliśmy zmienne, które przechowywały jedną wartość. Ale czasami mamy zbiór danych (np. dni tygodnia, znaki zodiaku itp.). Zamiast tworzyć dla każdego elementu zmienną, możemy stworzyć jedną zmienną zawierającą określoną liczbę elementów.

Jest to cecha charakterystyczna tablic w Javie – mają one z góry określony i niemodyfikowalny rozmiar.

Inną ważną rzeczą jest to, że tablice mogą zawierać elementy tylko jednego typu.

Tablicę możemy porównać do pudełka z określoną liczbą przegródek.

Załóżmy, że mamy pudełko z siedmioma przegródkami – każda na jeden dzień tygodnia. Czyli pierwsza przegródka to poniedziałek, druga to wtorek, trzecia – środa itd.

Uwaga: Należy zapamiętać jedną, bardzo istotną informację dotyczącą tablic – numerujemy je od zera..! Numer przegródki w Javie to tzw. indeks.

 

Oto przykład:

String[] daysOfWeek = {"poniedziałek",
   "wtorek",
   "środa",
   "czwartek",
   "piątek",
   "sobota",
   "niedziela"};

Nasz poniedziałek w pierwszej przegródce ma indeks "0", a wtorek – w drugiej przegródce – ma indeks „1”. Dlatego zawsze numer ostatniego indeksu będzie o jeden mniejszy niż liczba elementów w tablicy.

W naszym przypadku, w tablicy znajduje się siedem elementów, zatem ostatni indeks (przegródki z elementem “niedziela”) będzie miał numer „6”. Dzięki temu, że mamy taki uporządkowany szereg wartości, możemy łatwo odwołać się do każdego elementu tablicy.

Deklaracja tablicy

Spróbujmy zadeklarować tablicę. Deklaracja tablicy przypomina deklarację zwykłej zmiennej – podajemy jej typ i nazwę. Dodatkowym elementem są nawiasy kwadratowe, które od razu informują, że mamy do czynienia z tablicą.

Jeśli chcemy przypisać wartości, robimy to po znaku „=”, umieszczając w nawiasie klamrowym elementy rozdzielone przecinkiem.

Jest kilka sposobów deklaracji tablicy, my zaczniemy od poniższego, określonego następującym schematem:

 

Oto przykład:

typ_tablicy[] nazwa_tablicy = { element1, element2, element3, element 4, itd. };
 

Przykładowa deklaracja tablicy:

int[] arrayOfNumbers = {1, 2, 3};
 

Oto przykład odwołania się do elementu tablicy:

nazwa_tablicy[numer_indeksu];	 // podajemy nazwę tablicy, a po nazwie numer indeksu w nawiasach kwadratowych.

Zobacz przykład deklaracji tablicy typu String oraz wyświetlenia konkretnego jej elementu:

Wyświetlanie elementów za pomocą pętli

Możemy w sposób wygodny wyświetlić całą tablicę lub jej konkretną część, korzystając z poznanej już przez nas pętli for. Dzięki temu nie będziemy musieli odwoływać się pojedynczo do każdego elementu.

Wykorzystamy naszą zadeklarowaną już tablicę z dniami tygodnia i przy pomocy pętli wyświetlimy je wszystkie na ekranie.

Zobacz przykład wyświetlania elementów pętli:

 
 

Zadania

 

Zadanie 1

Zadeklaruj dwie tablice (jedną typu int, drugą String) o dowolnej nazwie i zawartości. Spróbuj wyświetlić z każdej po kilka elementów, odwołując się do ich indeksów.

Przejdź do pierwszego zadania:

Tablice w Javie posiadają atrybuty, pozwalające np. na uzyskiwanie różnych informacji o nich. Możemy sprawdzić, na przykład, ile dana tablica ma elementów (długość tablicy). Mówi o tym atrybut o nazwie length. Długość naszej tablicy z dniami tygodnia możemy sprawdzić w sposób następujący: daysOfWeek.length. czyli nazwa tablicy, później kropka, a po kropce - nazwa atrybutu.

Zadanie 2

Sprawdź przy pomocy atrybutu length jakiej długości są tablice, zadeklarowane przez Ciebie w poprzednim ćwiczeniu.

Przejdź do drugiego zadania:

Zadanie 3

Zadeklaruj tablicę dwunastoelementową ze znakami zodiaku. Wyświetl znaki o indeksach 2, 5, 6, 7 i 11.

Przejdź do trzeciego zadania:

Zadanie 4

Zadeklaruj tablicę z planetami, które znajdują się w Układzie Słonecznym. Wyświetl te, które są obok naszej planety, odwołując się do ich indeksów w zadeklarowanej przez Ciebie tablicy.

Przejdź do czwartego zadania:

Zadanie 5

Zadeklaruj tablicę, która będzie zawierać dziesięć języków programowania (jeśli nie znasz tylu, to po prostu wyszukaj jakieś w Internecie). Wyświetl trzy, których nazwy najczęściej do tej pory słyszałeś.

Przejdź do piątego zadania: