Back to Top

Regulamin promocji “Black Friday 2023” obowiązującej
w sklepie https://sklep.coderslab.pl oraz u Doradcy Kariery Coders Lab

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Black Friday 2023” (zwane dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników oraz obecnych kursantów Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia 09.11.2023 godz. 00:00 do dn. 30.11.2023, do wyczerpania puli miejsc, przewidzianych w ramach Promocji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

3. Promocja obejmuje tylko i wyłącznie kursy: Java Developer, JavaScript Developer, Python Developer oraz Tester Manualny w pakiecie Pewna Praca.

4. Promocja nie obejmuje pakietu Podstawowego, Profesjonalnego i Premium.

5. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym zniżką dla Absolwentów.

6. Z Promocji można skorzystać, dokonując zakupu poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.coderslab.pl/index.php lub za pośrednictwem kontaktu z Doradcą Kariery.

7. Aby skorzystać z promocji należy przy kontakcie z Doradcą Kariery lub w sklepie internetowym podać odpowiednie hasła dla poszczególnych kursów:

 • BF30 - rabat 30% na kurs Java Developer, JavaScript Developer, Python Developer oraz Tester Manualny w pakiecie Pewna Praca.

8. Kursy zakupione w promocji Black Friday 2023 można wykorzystać na kursy startujące w grudniu 2023 oraz styczniu 2024 roku.

9. W ramach Promocji Klient otrzymuje rabat 30% na kurs Java Developer, JavaScript Developer, Python Developer oraz Tester Manualny w pakiecie Pewna Praca oraz bonus do kwoty 1000 zł, zwany w materiałach i regulaminie “niespodzianką”. Klient może otrzymać "niespodziankę" również na kursach nieobjętych Promocją, tj. Product Manager IT, Specjalista SEO, Analityk Danych.

10. W ramach niespodzianki, o której mowa w pkt. 10 niniejszego Regulaminu, Klient ma do wyboru jedną z trzech niespodzianek:

  1. tablet Lenovo o wartości do 500 zł (na przykład https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/tablety-i-e-booki/tablety/tablet-lenovo-tab-m9-tb310fu-9-3-32gb-wi-fi-szary)
  2. bon zakupowy do Allegro.pl 500 zł dla kursów programistycznych i 250 zł na kursy testerskie
  3. voucher na okaziciela na kolejny kurs w Coders Lab o wartości 1 000 zł dla kursów programistycznych i 500 zł na kursy testerskie (bon ważny 1 miesiąc od daty podpisania umowy)

11. Klient ma możliwość otrzymać niespodziankę tylko podczas zakupu kursu u Doradcy Kariery (nie obowiązuje w przypadku zakupu kursu przez sklep pod adresem https://sklep.coderslab.pl/index.php).

12. Na wybór niespodzianki Klient ma czas do momentu podpisania Umowy.

13. Wybór niespodzianki nie podlega wymianie po podpisaniu Umowy.

14. Klient otrzyma niespodziankę po podpisaniu Umowy oraz po uiszczeniu opłaty za kurs.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • wysyłki niespodzianki wymienionej w pkt. 10.1 do 60 dni od daty podpisania Umowy i uregulowania opłaty za kurs.
 • wysyłki niespodzianki wymienionej w pkt. 10.2 do 30 dni od daty podpisania Umowy i uregulowania opłaty za kurs.

12. Aby skorzystać z niespodzianki wymienionej w pkt. 10.3, okaziciel vouchera musi podczas rozmowy z Doradcą Kariery podać imię i nazwisko Klienta, który nabył prawa do uzyskania vouchera na okaziciela. Po weryfikacji nazwiska Klienta, rabat zostanie naliczony okazicielowi.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/regulamin-promocji-black-friday-2023

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Od dnia 23.11.2023 zmianie ulegają:

 • Pkt. 7 § 2.: aby skorzystać z promocji należy przy kontakcie z Doradcą Kariery lub w sklepie internetowym podać odpowiednie hasła dla poszczególnych kursów:
  • BF50 - rabat 50% na kurs Java Developer, JavaScript Developer, Python Developer oraz Tester Manualny w pakiecie Pewna Praca.
 • Pkt. 9. § 2.: W ramach Promocji Klient otrzymuje rabat 50% na kurs Java Developer, JavaScript Developer, Python Developer oraz Tester Manualny w pakiecie Pewna Praca. Bonus do kwoty 1000 zł, zwany w materiałach i regulaminie “niespodzianką” przestaje obowiązywać na kursy objęte promocją. Klient może otrzymać "niespodziankę" na kursach nieobjętych Promocją, tj. Product Manager IT, Specjalista SEO, Analityk Danych.