Back to Top

Czego nauczysz się po ćwiczeniu 6 - tablice

  • w jaki sposób tworzy się tablice w PHP

  • jak dodaje się do niej wartości

  • jak ich później użyć

Link do ćwiczenia 6 - tablice

 

Tablice - do czego służą

Tablice to struktury danych przechowujące zbiór danych, do których możemy się odwoływać poprzez jedną wspólną nazwę tablicy. Ułatwiają one znacznie pracę nad zbiorem danych, które trzymane są w jednym miejscu. Bez użycia tablicy musielibyśmy wartości te zapisywać w nowo tworzonych zmiennych, a następnie pamiętać jak każda z nich się nazywa. Nie ma takiej potrzeby aby przeciążać niepotrzebnie pamięć komputera oraz własną jako programistów. W tablicy każdy element jest zapisany pod unikalnym indeksem liczbowym, dzięki czemu możemy później użyć konkretnej wartości zapisanej w tablicy znając jej indeks. Indeksy są numerami, które rozpoczynają się od liczby 0 – co oznacza, że pierwsza wartość w tabeli ma indeks równy 0. Często mylony jest ten indeks, dlatego należy zapamiętać, że programiści liczą od 0 – w takim razie mają 9 palcy u rąk (pierwszy palec ma indeks 0 ostatni 9).

Tworzenie tablicy

Są co najmniej 3 sposoby tworzenia zmiennej tablicowej (w skrócie po prostu tablicy) w PHP. Każdy z nich jest równoważny i może być stosowany zamiennie, w zależności od przyzwyczajenia.

Pierwszy sposób polega na przypisaniu wartości, podając z góry jego indeks. Analogicznie jak przypisanie wartości do zmiennej innego typu.

// Tworzenie tablicy o nazwie $array i przypisanie wartości
$array[0] = 1;
$array[1] = 2;
$array[2] = 3;
$array[3] = 4;
$array[4] = 5;

Drugi sposób polega na zadeklarowaniu od razu całej tablicy, podając jedynie wartości jakie mają się w niej znaleźć. Od razu, czyli w jednej linii, można zadeklarować tablicę jak i dodać jej wartości. Indeksy w tym przypadku zostaną automatycznie przypisane, zaczynając od liczby 0. Używa się wtedy słówka kluczowego array oraz nawiasów okrągłych.

// Deklaracja tablicy oraz przypisanie wartości
$array2 = array(1, 2, 3, 4, 5);

Trzeci sposób polega na użyciu nawiasów kwadratowych. Został on dodany w późniejszej wersji silnika PHP dla skrócenia zapisu.

// Trzeci sposób tworzenia tablicy w PHP
$array3 = [1, 2, 3, 4, 5];

Użycie elementów z tablicy

Jeśli chcemy skorzystać z wartości zapisanej w tablicy to należy się odwołać do unikalnego indeksu. Dla przykładu: chcemy skorzystać z tablicy o nazwie $array i pierwszej wartości w niej zapisanej (czyli tej z indeksem zero). Kod który wyświetli tą wartość może wyglądać jak na przykładzie:

// Wyświetlenie pierwszej wartości z tablicy $array
echo $array[0];

Kilka przykładów na wyświetlenie wartości z tablic wcześniej utworzonych:

// Wyświetlenie drugiej wartości z tablicy $array2
echo $array2[1]; 

// Wyświetlenie trzeciej wartości z tablicy $array3
echo $array3[2];

Użycie pętli while z tablicą

Wykorzystując znaną nam już pętlę while możemy wyświetlić wszystkie elementy z tablicy. Potrzebujemy jeszcze do tego celu jednej informacji niezbędnej do ustalenia warunku końca pętli. Jest to ilość elementów w tablicy. Do ustalenia rozmiaru (liczby elementów) tablicy należy użyć funkcji count(), która jako parametr przyjmuje tablicę.

// Wyświetleni ilości elementów w tablicy
echo count ( $array );

Zwraca ona liczbę całkowitą, będącą rozmiarem tablicy, czyli ilością elementów. Funkcja count() dostarczana jest w ogólnie dostępną bibliotekę PHP i nie musimy jej wcześniej zadeklarować. Mając już wielkość tablicy, możemy pokusić się o użycie pętli while. Za numer indeksu posłuży nam inna zmienna, której jednocześnie użyjemy w warunku końca działania pętli.

// Użycie pętli while z tablicą
$n = 0;

while( $n < count($array)  ){
    echo $array[$n];
    $n++;
}

Zadanie 1

Utwórz tablicę o nazwie $newArray. Wstaw do niej 5 liczb całkowitych w kolejnych, następujących po sobie indeksach. Metoda tworzenia tablicy nie jest istotna. Najważniejsze w tym zadaniu są:

  • ilość elementów w tablicy

  • numery indeksów rozpoczynające się od 0

Zadanie 2

Użyj tablicy $newArray, wcześniej zadeklarowanej, aby wyświetlić jej wszystkie elementy. Można odwołać się do każdego z nich osobno poprzez unikalny indeks lub użyć pętli while.

Zadanie 3

Użyj pętli while aby wykonać operację arytmetyczną na każdym z elementów tablicy $newArray. Operacja ta ma na celu ustalenie, która z liczb jest parzysta a która nie.

Możesz do tego celu użyć funkcji przyjmującej parametr do sprawdzania parzystości. Liczby parzyste zapisz do nowe tablicy o nazwie $even. Analogicznie tego zapisu – liczby nieparzyste zapisz w nowej tablicy o nazwie $odd.

Porada: aby do tablicy wstawić wartość do kolejnego indeksu, użyj operatora przypisania i następującego zapisu:

// Dodanie wartości do tablicy $array w kolejnym indeksie
$array[] = 6;