Back to Top
 

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy ?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to środki wspomagające pracodawców chcących inwestować w swoją kadrę i rozwój umiejętności pracowników. Program ma skutecznie zapobiegać utracie zatrudnienia oraz pomagać w rozwoju przedsiębiorstwa.

Jeżeli jesteś pracownikiem, który zamierza zwiększyć swoje kompetencje lub się przekwalifikować, zgłoś swoją prośbę do pracodawcy.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może:

✔️ uzyskać dla swojego pracownika nawet do 100% dofinansowania na nasze kursy (nawet do 20 000 zł brutto na osobę),

✔️ zwiększyć kompetencje pracowników zakresie technologii,

✔️ wesprzeć przebranżowienie się pracownika w kierunku IT – branży, w której wciąż brakuje pracowników.

WAŻNE! Aby skorzystać z KFS, skontaktuj się najpierw z Powiatowym Urzędem Pracy (w mieście, w którym masz zarejestrowaną działalność), aby sprawdzić, czy środki zostały już uruchomione.

Ścieżka uzyskania dofinansowania:

 1. Dowiedz się, czy został już wyznaczony termin naboru wniosków w Twoim powiecie. Aby się tego dowiedzieć, należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy odpowiednim dla miejsca rejestracji firmy (czasami taka informacje znajduje się na ich stronie internetowej, warto jednak zadzwonić na ich infolinię).

  Wskazówka: Start naboru określa indywidualnie Powiatowy urząd Pracy, więc warto śledzić aktualności urzędów. W większości urzędów nabory odbywają się w pierwszym kwartale roku i są bardzo krótkie – trwają bowiem zwykle kilka dni. PUP w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, podejmie decyzje o przydzieleniu dofinansowania.

 2. Jeżeli dany Powiatowy Urząd Pracy będzie miał już przygotowane wnioski i dodatkowe dokumenty do wypełnienia – pobierz je ze strony www konkretnego Urzędu Pracy.
 3. Wybierz interesujące Cię szkolenia z naszej oferty lub skontaktuj się z naszym Doradcą.
 4. Uzupełnij wniosek wraz z załącznikami. Nasza firma nie pomaga w uzupełnianiu i składaniu wniosków KFS. Ta czynność leży po stronie przedsiębiorstwa składającego wniosek.
 5. Materiały potrzebne do uzupełnienia pobierz z naszej strony:
 

Skontaktuj się z nami i już dziś zadbaj o przygotowanie wniosku

Po Twoim zgłoszeniu:

 • pomożemy Ci określić niezbędne potrzeby szkoleniowe,
 • udzielimy Ci wsparcia w doborze szkolenia oraz dopasujemy je do indywidualnych potrzeb Twoich i firmy.

 [email protected]

tel: 694 634 962

Najczęściej zadawane pytania

Kto może pozyskać środki z KFS?

Możliwość skorzystania ze środków KFS mają wszystkie przedsiębiorstwa zarówno mikro-, małe, średnie oraz duże, jak i np. państwowe jednostki organizacyjne oraz pracownicy tych firm. Warunkiem jest zatrudnienie przynajmniej jednej osoby na podstawie umowy o pracę.

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie może skorzystać osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Wysokość dofinansowania wynosi nawet 100% pokrycia kosztów szkolenia przez KFS dla mikroprzedsiębiorstw i 80% dla pozostałych firm, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jaki kurs w Coders Lab mogę zrealizować w ramach KFS?

U nas możesz zrealizować każdy kurs do kwoty ok. 20 000 zł. Kształcimy w zakresie:

 • Analizy danych
 • SEO
 • Automatyzacji testów
 • Programowania (Python, Java, JavaScript)

Jak złożyć wniosek?

Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki na dofinansowanie szkoleń z KFS w 2023 roku powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać właściwy formularz.

W jaki sposób dowiem się o naborze do KFS?

Start naboru określa indywidualnie Powiatowy urząd Pracy, więc warto śledzić aktualności urzędów. W większości urzędów nabory odbywają się w pierwszym kwartale roku i są bardzo krótkie – trwają bowiem zwykle kilka dni. PUP w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, podejmie decyzje o przydzieleniu dofinansowania.

Jakie dokumenty do wniosku należy dołączyć?

Do wniosku na szkolenia finansowane z Krajowego Fundusz Szkoleniowego należy dołączyć:

 • dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis (w przypadku pracodawcy będącego przedsiębiorcą)
 • kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • program kształcenia ustawicznego
 • wzór zaświadczenia wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego
 • dokument potwierdzający wpis firmy szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez WUP
 • certyfikat jakości usług szkoleniowych realizatora szkolenia

Jakie są szczegółowe wymagania w procesie ubiegania się o środki?

Droga do uzyskania dofinansowania wymaga sprecyzowania potrzeb szkoleniowych oraz przygotowania dokumentów. Wśród priorytetów KFS 2023 są środki m.in. na:

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób i osób, którym zmieniono zakres obowiązków powyżej 50 roku życia.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Czy ma znaczenia wymiar etatu pracowników, dla których pracodawca stara się o dofinansowanie?

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.

Czy nabór jest cykliczny czy jednorazowy?

Nabory dotyczące wniosku są różnie ogłaszane, może to być tylko jeden nabór albo może mieć charakter powtarzany do wyczerpania ustalonego limitu środków.

Ile razy można skorzystać z dofinansowania?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na kilka form podnoszenia kwalifikacji przez jednego pracownika.