Back to Top
co to back-end praca back-end developer
Autor: Redakcja

Back-end – czym jest?

Specjaliści od back-endu są obecnie najbardziej poszukiwanymi pracownikami w branży IT. Wyjaśniamy zatem, czym zajmują się takie osoby, jakie powinny mieć umiejętności i na czym polegają działania back-endowe.

 

Co to jest back-end? Można napisać, że back-end to wszystko, czego nie widzą użytkownicy, a co jest potrzebne do działania serwisu internetowego lub aplikacji. Back-endem nazywamy to, co znajduje się na serwerze, a do czego użytkownik nie ma bezpośredniego dostępu. Back-end ukryty jest za front-endem (części aplikacji działającej po stronie użytkownika) i zarządza całym systemem danej aplikacji lub strony WWW. Bez tego kluczowego elementu prawidłowe działanie aplikacji nie byłoby możliwe. To właśnie tutaj obsługiwane są wszelkie dane przetwarzane w systemie danej aplikacji, wpisywane są do bazy danych, a potem są z niej odczytywane. Po odpowiednim przetworzeniu te dane są przekazywane za pomocą API do front-endu.

Na czym polegają działania back-endowe?

Bez wątpienia warto zajmować się back-endem. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na dane. Połowa użytkowników na najsłynniejszym portalu dla programistów na świecie, czyli Stack Overflow, to właśnie specjaliści od back-endu. W Polsce pracodawcy z branży IT najczęściej poszukują back-endowców. 34,11% wszystkich ogłoszeń w IT w 2019 roku dotyczyło właśnie tych specjalistów. Dla porównania na drugim miejscu były ogłoszenia dla specjalistów fullstack – to 15,99% ogłoszeń. Jeśli chodzi o doświadczenie, pracodawcy przeważnie poszukują osób na poziomie Mid (51,39% ogłoszeń), a na drugim miejscu Seniorów (36,59%). Pojawiają się także ogłoszenia skierowane do Juniorów (12,02%).

Back-end developer – czym się zajmuje?

Back-endem zajmuje się back-end developer. Tworzy on wszelkie usługi w danej aplikacji, z których można korzystać poprzez API. Taki specjalista zajmuje się wewnętrzną warstwą aplikacji, ale oczywiście współpracuje z front-end developerem. 

Back-end developer pracuje nad różnymi funkcjonalnościami, niezbędnymi dla danej aplikacji – pisze kod (np. w języku Java), zapewnia odpowiednią wydajność i szybkość działania aplikacji. Nierzadko ten specjalista przygotowuje kluczowy element systemu, jak baza danych, korzystając przy tym z różnych silników (np. MySQL). Back-end developer może także wykonywać dodatkowe zadania, na przykład przygotowanie API, usuwanie błędów, integracja danych itp. Analizuje również statystyki i przygotowuje raporty na temat wybranych funkcjonalności serwera. 

Umiejętności back-end developera

Analizując dane z raportu Rynek Pracy IT w Polsce 2019, można zauważyć, że co trzeci pracodawca wymaga od takiego specjalisty znajomości języka Java. Oczekuje się również, że backendowcy będą znali SQL (24,48% ogłoszeń), REST (20,72%) i Spring (20,29%). Najrzadziej wymagana jest znajomość C++ (5,73%) i JavaScript (7,6%). 

W rzeczywistości dobry back-end developer powinien mieć dużo szersze umiejętności. Obok wspomnianego już języka Java, warto by bardzo dobrze znał jeszcze co najmniej jeden język programowania (np. PHP, Python) oraz był specjalistą od baz danych (np. MySQL, Oracle). Powinien również posiadać umiejętność zarządzania projektami oraz środowiskiem developerskim, testowym i produkcyjnym (warto poznać Dockera). Dobrze, aby back-end developer zdobył także doświadczenie z systemami kontroli wersji (szczególnie GIT), powinien przy tym rozumieć technologie występujące we front-endzie. 

Kto powinien wybrać back-end?

Na koniec warto zastanowić się, dla kogo jest back-end. Na pewno dla osoby, która ma duże umiejętności programistyczne (można je nabyć także podczas kursów programowania). Trzeba poznać wiele trudnych technologii i frameworków. To powinna być osoba, której nie przeszkadza, że efekty jej pracy nie będą widoczne dla użytkowników. Dobry back-endowiec nie powinien bać się ciężkiej pracy i musi być cierpliwy, ponieważ efekty jego działań najczęściej nie są widoczne od razu, ale są ważną częścią aplikacji. To zawód dla tych osób, które od bycia na pierwszej linii bardziej cenią sobie samodzielne realizowanie projektów i czerpią z tego satysfakcję. 

Back-end to specjalizacja z przyszłością, co doskonale widać po licznych ogłoszeniach pracy dla takich programistów. Szukając zatem dla siebie odpowiedniego miejsca w branży IT, warto zastanowić się nad stanowiskiem back-end developera.