Back to Top

Regulamin promocji Wizualizacja Danych obowiązującej w sklepie https://sklep.coderslab.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Promocja Wizualizacja Danych” (zwane dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. 

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora. 

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia 9.12.2021 godz. 00:00, do 28.01.2022 godz. 23:59 lub wcześniejszego zapełnienia grupy.

2. Promocja obejmuje tylko i wyłącznie najbliższy kurs Wizualizacja Danych o sygnaturze ONL_WID_W_01, odbywający się w terminie 19.02.2022 - 20.03.2022.

3. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym zniżką dla Absolwentów.

4. W ramach Promocji otrzymujesz 50% zniżki na pierwszą edycję kursu Wizualizacja Danych o sygnaturze ONL_WID_W_01, odbywający się w terminie 19.02.2022 - 20.03.2022.

5. Aby skorzystać z promocji należy, przy zakupie w sklepie internetowym, wpisać kod rabatowy: WIZ50

6. Można skorzystać z Promocji tylko przy zakupie kursu przez sklep internetowy https://sklep.coderslab.pl/index.php 

7. Rabat udzielany jest od ostatniej raty danego kursu, obowiązuje wyłącznie przy realizacji kursu w całości.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/pl/regulamin-promocji-wizualizacja-danych

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji w dowolnym momencie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.