Back to Top
Java pytania rekrutacyjne
Autor: Redakcja

Java – pytania rekrutacyjne

Kodujesz już jakiś czas i myślisz, że to odpowiedni moment, aby aplikować na stanowisko Java Developera? W takim razie koniecznie musisz poznać przykładowe pytania rekrutacyjne, jakie mogą paść podczas Twojej rozmowy rekrutacyjnej. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię stanowisko Mid, czy też Junior Java Developer, pytania rekrutacyjne z poniższego artykułu pomogą Ci odpowiednio się przygotować i bez stresu rozwiązać każde zadanie!

Java, rozmowa kwalifikacyjna – jak wygląda?

Po prawidłowym wykonaniu zadań kwalifikacyjnych w domu możesz otrzymać zaproszenie na tzw. techniczną rozmowę kwalifikacyjną. To etap rekrutacji, na którym zostanie sprawdzona Twoja wiedza na temat języka Java oraz Twoje umiejętności programowania. Możesz spodziewać się zatem, że rekruter zada Ci podstawowe pytania na temat składni czy funkcji wybranego języka, a także poprosi Cię o wykonanie zadania. Zarówno pytania, jak i zadania rekrutacyjne będą różnić się w zależności od tego, na jakie stanowisko aplikujesz – w końcu od specjalisty oczekuje się większych umiejętności niż od początkującego. Jednak gdy zapoznasz się z przykładowymi pytaniami rekrutacyjnymi, będziesz wiedzieć, czego możesz się spodziewać, a cała rozmowa przebiegnie szybko i bezstresowo.

Java Developer – pytania rekrutacyjne w zależności od stanowiska

Każda firma organizująca rekrutację będzie miała nieco inne wymagania wobec tych samych stanowisk. Z tego powodu trudno jest jednoznacznie określić zakres materiału, jaki powinien opanować Junior Java Developer, a czego powinno oczekiwać się od Mid Java Developera. Jednak na podstawie dotychczasowych rozmów kwalifikacyjnych można w dużej mierze przewidzieć, jakie pytania padną podczas rekrutacji. Poniżej przedstawiamy przykładowe zadania dla kandydatów na stanowisko Junior oraz Mid Java Developer.

Java – pytania rekrutacyjne: junior

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rekrutera będzie interesować przede wszystkim to, czy początkujący dobrze opanował podstawy języka Java. Z tego powodu mogą paść takie pytania jak:

Co to jest JVM?

JVM to środowisko, w którym można uruchomić Javę. Służy do tłumaczenia kodu na język maszynowy. W ten sposób aplikacja skompilowana na konkretną platformę może być też uruchomiona na innych systemach operacyjnych lub platformach sprzętowych.

Czy można zmienić obiekt immutable?

Jak sama nazwa wskazuje, nie można modyfikować obiektów klasy immutable.

Czy można nadpisać metodę private lub static?

Nie da się nadpisać metody private ani metody static, ponieważ nie są one częścią żadnego obiektu klasy, a elementem samej klasy.

Czy program może być wykonany bez metody main()?

Można uruchomić program bez metody main(), lecz wyłącznie w jednym przypadku – jeśli kod zostanie w całości napisany w statycznym bloku inicjalizacyjnym. W każdej innej sytuacji program bez funkcji main() nie zostanie uruchomiony.

Jakie typy obszarów pamięci są przydzielane przez JVM?

JVM przydziela trzy obszary pamięci. Są to:

 • obszar stosu – zawierający zmienne lokalne i wyniki pośrednie;
 • obszar klasy – przechowujący struktury klas, kod metod oraz dane pól inicjowanych podczas uruchamiania programu;
 • obszar sterty – w którym znajdują się wszystkie obiekty stworzone przez programistę.

Omów elementy twierdzenia public static void main(String args[]).

To zadanie, które może pojawić się na początku rozmowy rekrutacyjnej. Sprawdza, czy kandydat rozumie, z jakich elementów składa się język Java. A zatem:

 • public – to modyfikator dostępu. Określa, jaka klasa może mieć dostęp do danej metody. W tym przypadku dostęp ma każda klasa;
 • static – informuje, że metoda jest używana bez tworzenia obiektu klasy;
 • void – określenie, że metoda nie zwraca żadnej wartości;
 • main – nazwa metody. W tej metodzie następuje główne wykonanie;
 • String args[] – parametr przekazywany do metody głównej.

Czym jest JIRA?

JIRA to narzędzie służące do planowania, śledzenia procesu tworzenia oraz wdrażania wysokiej jakości oprogramowania. W ten sposób Java Developerzy mogą usprawnić swoją pracę.

Java – pytania rekrutacyjne: mid

Jeśli masz już kilka lat doświadczenia w kodowaniu w języku Java, na pewno zainteresuje Cię stanowisko Mid Java Developera. Jakich pytań spodziewać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych zadań.

Czym jest anonimowa klasa w Javie i kiedy się ją stosuje?

W języku Java anonimowa klasa to taka, która nie ma nazwy i zostaje zdefiniowana w miejscu użycia. Można jej użyć, aby zdefiniować implementację interfejsu albo rozszerzenie klasy abstrakcyjnej w danym miejscu bez tworzenia oddzielnej klasy.

Jaka jest różnica między throw i throws?

Słowo kluczowe throw jest używane do bezpośredniego zgłaszania wyjątku z metody lub jakiegokolwiek innego bloku kodu. Natomiast słowo throws używane jest w sygnaturze metody do deklarowania wyjątku, który może wystąpić w twierdzeniach obecnych w metodzie.

Czym różni się LinkedList od ArrayList?

Zarówno LinkedList, jak i ArrayList służą do implementowania listy. Różnią się jednak sposobem przechowywania elementów oraz dostępem do nich. W przypadku LinkedList lista opiera się na węzłach – każdy element przechowuje się w oddzielnym węźle, a każdy węzeł zawiera referencję do poprzedniego i następnego węzła w liście. Natomiast ArrayList to implementacja listy na tablicy – elementy są przechowywane w takiej kolejności, w jakiej zostały dodane.

ArrayList zapewnia szybki dostęp do przechowywanych danych, lecz usuwanie któregoś elementu ze środka listy lub dodawanie nowego jest dość kosztowne, gdyż wymaga przesunięcia wszystkich elementów o jeden indeks. Natomiast w przypadku LinkedList sytuacja wygląda odwrotnie – dodawanie lub usuwanie elementów w środku listy jest łatwe, lecz ich wyszukiwanie wymaga przeszukania całej listy, co jest mało efektywne.

Jaka jest różnica między klasami String, StringBuilder i StringBuffer?

String to klasa stała, której zawartości nie można modyfikować. StringBuilder to synchronizowana klasa zmienna, której zawartość można zmodyfikować po utworzeniu. Natomiast StringBuffer jest niesynchronizowaną klasą zmienną.

Pytania rekrutacyjne Java Mid Developer – na co zwrócić uwagę?

Warto pamiętać, że podczas rozmowy rekrutacyjnej na stanowisko Mid Java Developera mogą paść podobne pytania do tych zadawanych kandydatom na Juniorów. Rekruterzy oczekują jednak wtedy innych odpowiedzi – od doświadczonych programistów wymaga się bowiem dokładnego rozumienia sposobu działania języka Java. Kandydaci na Mid Java Developera nie tylko muszą znać składnię wybranego języka programowania, lecz również rozumieć co kryje się za konkretnymi poleceniami i co wtedy dzieje się wewnątrz programu.

Java – zadania rekrutacyjne z różnych frameworków

Frameworki to bardzo przydatne narzędzia dla każdego programisty, także korzystającego z języka Java. Pozwalają na oszczędność czasu (mniej kodu do napisania) oraz na tworzenie programów wyższej jakości. Nic więc dziwnego, że wiele firm wymaga od kandydatów znajomości tych narzędzi. Poniżej przedstawiamy przykładowe pytania dotyczące dwóch popularnych frameworków – Hibernate i Spring.

Hibernate – pytania rekrutacyjne

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej możesz otrzymać następujące pytania:

Co to jest Hibernate?

Hibernate to framework, dzięki któremu nie trzeba tworzyć bazy danych dla programu – wszystko dzięki zapewnianej przez niego translacji danych między relacyjną bazą danych a światem obiektowym.

Czym jest encja?

Encja jest klasą w języku obiektowym, na którą są mapowane dane z tabel relacyjnych. Najczęściej jeden obiekt odpowiada jednemu wierszowi z tabeli relacyjnej.

Co to jest ID encji?

ID jest polem identyfikatora, które odpowiada ID w bazie relacyjnej. To niezbędny element podczas korzystania z frameworku Hibernate.

Spring – pytania rekrutacyjne

Jeśli rekruter chce się dowiedzieć, czy dobrze znasz framework Spring, może zapytać Cię m.in. o:

 • domyślny format danych zwracany przez metody webowe,
 • jakiej metody nie ma w interfejsie UserDetails,
 • jaki zakres nie istnieje w Springu,
 • czym jest profil aplikacji,
 • co to jest ResultSet,
 • czym jest Bean.

Zadania rekrutacyjne Java – bez stresu z Coders Lab!

Jeśli chcesz nie tylko zapoznać się z podstawami języka Java, lecz również przygotować się do przyszłych rozmów kwalifikacyjnych, koniecznie sprawdź nasz weekendowy kurs Java Developer! Z nami poznasz podstawy tego języka programowania i będziesz swobodnie poruszać się w kodzie. Stawiamy na dużą dawkę praktyki, dlatego w trakcie kursu napiszesz wiele własnych aplikacji i przekonasz się, że programowanie wcale nie jest takie trudne! Dzięki solidnie ugruntowanej wiedzy żadna rozmowa kwalifikacyjna ani pytania rekrutacyjne nie będą Ci straszne. A to wszystko w ramach weekendowego kursu – nie musisz wtedy rezygnować z obecnej pracy lub innych zajęć, aby zdobyć nowe umiejętności. Zaprogramuj swoją przyszłość z kursem od Coders Lab!

FAQ:

1. Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej na stanowisko Junior Java Developera?

Warto przejrzeć przykładowe pytania rekrutacyjne (opisane powyżej) – to dobry sposób na powtórzenie podstaw tego języka programowania. Pomocne będzie także wykonanie przykładowych zadań, jakie mogą pojawić się podczas rekrutacji. W ten sposób poznasz schemat tworzenia tego rodzaju pytań i zadań i wywnioskujesz kolejne, które mogą przyjść do głowy rekruterom.

2. Jak odpowiadać na pytania rekrutacyjne?

Przede wszystkim odpowiadaj na temat, nie „lej wody”. Możesz dać sobie kilka sekund na przemyślenie zagadnienia i uporządkowanie odpowiedzi w głowie. Czasami lepiej jest odpowiedzieć później, a dokładnie i wyczerpująco.

3. Jakich pytań spodziewać się podczas rekrutacji na stanowisko Mid Java Developera?

Pytania podczas takiej rekrutacji mogą być takie same jak te stawiane mniej doświadczonym programistom. Od Mid Developerów oczekuje się jednak pełnego zrozumienia mechanizmów działania języka Java – rekruter może poprosić o dokładne wytłumaczenie jakiejś kwestii, przedstawienie mechanizmu „od podszewki”.