Back to Top
co to jest CI/CD
Autor: Redakcja

Co to jest CI/CD?

W branży IT, jak i ogólnie w nowoczesnej technologii, szybkość i jakość dostarczania oprogramowania odgrywają kluczową rolę. Procesy Continuous Integration (CI) i Continuous Delivery (CD) stały się z tego względu fundamentem efektywnego rozwoju aplikacji, przynosząc mnóstwo korzyści deweloperom w ramach implementacji. W niniejszym artykule wyjaśniamy, co to jest CI i CD, jakie niesie korzyści i dlaczego warto zainwestować w to rozwiązanie.

CI/CD – co to jest?

CI/CD to skrót od Continuous Integration/Continuous Delivery, który odnosi się do zestawu praktyk i narzędzi służących do zwiększenia szybkości i efektywności procesów tworzenia oprogramowania. Jest to kluczowy element w metodologiach zwinnych (agile) i DevOps, pomagający zespołom programistycznym szybciej i częściej dostarczać oprogramowanie wysokiej jakości. CI/CD automatyzuje i usprawnia etapy tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji, co przekłada się na szybsze wykrywanie i naprawianie błędów, lepszą współpracę w zespole oraz skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzenie zmian na rynek.

Dzięki temu zespoły mogą szybko i efektywnie dostarczać aktualizacje i poprawki, co jest szczególnie istotne w dynamicznie zmieniającym się środowisku technologicznym. Oto trzy kluczowe zalety CI/CD:

 • Zwiększenie jakości oprogramowania – automatyzacja testów i ciągła integracja pozwalają na szybsze wykrywanie i rozwiązywanie problemów, co przekłada się na wyższą jakość finalnego produktu.
 • Skrócenie czasu dostarczenia – CI/CD umożliwia szybsze wprowadzanie zmian i nowych funkcji do opr
 • Lepsza współpraca w zespole – procesy CI/CD wspierają kulturę współpracy i dzielenia się wiedzą, co przekłada się na efektywniejszą pracę zespołową

CI – co to?

Ciągła integracja (CI) Continuous Integration – co to? To praktyka w rozwoju oprogramowania, polegająca na regularnym, często wielokrotnym w ciągu dnia, łączeniu zmian kodu wprowadzanych przez różnych programistów do wspólnej bazy. Głównym celem CI jest szybkie wykrywanie i rozwiązywanie konfliktów oraz błędów, co pozwala na utrzymanie wysokiej jakości kodu. Integracja jest wspierana przez automatyczne narzędzia, które umożliwiają szybkie testowanie i weryfikację zmian. Dzięki temu zespoły programistyczne mogą unikać wielu problemów związanych z łączeniem zmian kodu tuż przed wypuszczeniem produktu na rynek.

CI umożliwia szybsze dostarczanie aktualizacji i funkcji, zwiększając elastyczność zespołu w reagowaniu na zmieniające się wymagania projektu lub rynku. Ponadto, dzięki regularnej integracji i ciągłym testom, zespoły mogą szybciej otrzymywać informacje zwrotne, co pozwala na bieżąco dostosowywać pracę i kierunek rozwoju oprogramowania. CI wymaga od programistów dyscypliny w codziennej pracy, ale efektem jest znacznie wyższa jakość kodu i lepsza współpraca w zespole.

CD – co to?

Ciągłe dostarczanie (CD) Continuous Delivery to naturalne rozszerzenie praktyki CI, polegające na automatyzacji procesu dostarczania zmian w kodzie do środowisk testowych lub produkcyjnych. CD umożliwia programistom szybkie i efektywne wprowadzanie zmian w oprogramowaniu, minimalizując ryzyko błędów podczas wdrażania. Proces ten obejmuje automatyzację testów, budowania aplikacji oraz przygotowania środowisk, co pozwala na sprawne i bezpieczne dostarczanie aktualizacji.

W przypadku Continuous Deployment, kolejnym etapem jest automatyczne i ciągłe wdrażanie zmian w kodzie bezpośrednio do środowiska produkcyjnego, po pomyślnym przejściu przez wszystkie etapy testowania i weryfikacji. Oznacza to, że każda zmiana, która przeszła przez proces CI i została zatwierdzona, jest automatycznie wdrażana na żywo dla użytkowników końcowych. Proces wdrażania Continuous Deployment wymaga doskonałej automatyzacji i wysokiej jakości procesów testowania, aby zapewnić stabilność i niezawodność aplikacji, co jest bardzo istotne w projektach informatycznych. CD zwiększa efektywność dostarczania oprogramowania, skraca czas reakcji na zmiany i pozwala na bieżące dostosowywanie produktu do potrzeb użytkowników.

Jakie korzyści daje proces CI/CD?

Proces CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery) przynosi szereg korzyści w środowisku produkcyjnym, które znacząco wpływają na efektywność, jakość i szybkość dostarczania oprogramowania.

 • Poprawa jakości kodu – regularna integracja i ciągłe testowanie w ramach CI pomagają szybko wykrywać i naprawiać błędy, co prowadzi do utrzymania wysokiej jakości kodu. Automatyzacja testów zapewnia, że każda zmiana jest dokładnie sprawdzana przed scaleniem, co minimalizuje ryzyko wprowadzenia błędów do głównego repozytorium.
 • Szybsze dostarczanie aktualizacji – CI/CD pozwala na szybsze wprowadzanie zmian i nowych funkcji do oprogramowania. Dzięki temu zespoły mogą lepiej reagować na zmieniające się wymagania rynku lub klientów, co jest szczególnie ważne w dynamicznym środowisku technologicznym.
 • Zmniejszenie ryzyka we wdrażaniu – automatyzacja procesów w ramach CD zmniejsza ryzyko błędów ludzkich podczas wdrażania oprogramowania. Regularne, małe wdrożenia są mniej ryzykowne niż rzadkie, duże aktualizacje, co pozwala na płynniejsze i bezpieczniejsze wdrażanie zmian.
 • Lepsza współpraca i komunikacja w zespole – CI/CD wspiera kulturę ciągłej współpracy i dzielenia się wiedzą w zespołach programistycznych. Automatyzacja i regularne integracje pomagają utrzymać wszystkich członków zespołu na bieżąco z najnowszymi zmianami i decyzjami, co sprzyja efektywnej współpracy.
 • Oszczędność czasu i zasobów – automatyzacja procesów w CI/CD pozwala na oszczędność czasu i zasobów, które w przeciwnym razie byłyby przeznaczone na ręczne testowanie i wdrażanie. To z kolei przekłada się na niższe koszty operacyjne i pozwala zespołom skupić się na bardziej wartościowych zadaniach, takich jak rozwój nowych funkcji.
 • Szybsze wykrywanie i rozwiązywanie problemów – dzięki ciągłym testom i integracjom, problemy są wykrywane niemal natychmiast po ich wystąpieniu, co pozwala na ich szybkie rozwiązanie. Jest to znacznie efektywniejsze niż zajmowanie się problemami skumulowanymi w długim okresie czasu.
 • Zwiększona przejrzystość procesów – procesy CI/CD są zazwyczaj dobrze udokumentowane i monitorowane, co zapewnia większą przejrzystość działań zespołu. To natomiast ułatwia zarządzanie projektem i pozwala na lepszą ocenę postępów prac.

Proces CI/CD znacząco usprawnia rozwój oprogramowania, zapewniając wyższą jakość kodu, szybsze wdrażanie zmian i efektywniejszą współpracę w zespole. Automatyzacja testów i wdrażania przekłada się na oszczędność czasu, zasobów oraz zwiększoną stabilność i bezpieczeństwo produktów.

Procesy CI/CD – jakie narzędzia wykorzystać?

Procesy CI/CD opierają się na różnorodnych narzędziach, które automatyzują i usprawniają rozwój oprogramowania. Poniżej znajduje się w lista - narzędzia CI/CD pomocne w codziennej pracy.

 • Jenkins to Open-source'owe narzędzie automatyzujące różne fazy rozwoju oprogramowania. Jenkins jest wysoce konfigurowalny, obsługuje wiele wtyczek pomocnych np. we wdrażaniu kodu, i jest powszechnie stosowany do automatyzacji zadań CI/CD, w tym budowania, testowania i wdrażania aplikacji.
 • Travis CI to usługa CI w chmurze, popularna wśród projektów open-source. Travis CI integruje się z GitHubem i automatyzuje proces testowania oraz wdrażania kodu, ułatwiając pracę zespołom programistycznym.
 • GitLab CI/CD to zintegrowany z GitLabem system CI/CD, który umożliwia automatyzację testów, budowania i wdrażania aplikacji bezpośrednio z repozytorium GitLab. Jest łatwy w konfiguracji i oferuje szeroki zakres funkcjonalności.
 • CircleCI to platforma CI/CD zapewniająca szybką i wydajną automatyzację procesów. CircleCI wspiera wiele języków programowania i integruje się z różnymi narzędziami, umożliwiając elastyczne konfiguracje przepływów pracy.
 • Bamboo to produkt firmy Atlassian, który integruje się z innymi narzędziami tej firmy, takimi jak JIRA i Bitbucket. Bamboo oferuje zaawansowane funkcje zarządzania budowaniem i wdrażaniem oprogramowania.
 • TeamCity to rozwiązanie od JetBrains, zapewniające zaawansowane funkcje CI/CD. TeamCity jest szczególnie cenione za swoją elastyczność, obsługę wielu platform i łatwość konfiguracji.
 • Azure DevOps to platforma od Microsoftu, oferująca szeroki zakres narzędzi do zarządzania cyklem życia oprogramowania, w tym CI/CD. Azure DevOps jest dobrze zintegrowany z innymi usługami Microsoftu i obsługuje zarówno projekty oparte na chmurze, jak i lokalne.

Każde z tych narzędzi ma swoje unikalne cechy i może być lepiej dostosowane do konkretnych wymagań projektu lub preferencji zespołów programistycznych. Ważne jest, aby wybrać narzędzie, które najlepiej wspiera specyfikę pracy i celów projektu.

Tak czy inaczej – CI/CD Pipelines to znakomite rozwiązanie zwiększające efektywność zespołu i minimalizujące błędy. Warto je wdrożyć wszędzie tam, gdzie liczy się jakość produktu i jego wsparcie.

FAQ:

1. CI/CD Pipeline – co to?

CI/CD Pipeline to proces automatyzacji kroków w rozwoju oprogramowania, który składa się z ciągłej integracji (CI) i ciągłego dostarczania (CD). CI/CD zapewnia ciągłą budowę, testowanie i wdrażanie zmian w kodzie, co pozwala na szybsze i efektywniejsze dostarczanie oprogramowania.

2. CI – Continuous Integration, co to jest?

Continuous Integration (CI) to praktyka w rozwoju oprogramowania, polegająca na regularnym łączeniu zmian kodu do wspólnej bazy, w celu szybkiego wykrywania i rozwiązywania konfliktów i błędów. CI obejmuje automatyzację testów dla każdej zmiany, co przyczynia się do utrzymania wysokiej jakości kodu i efektywności procesu deweloperskiego.

3. CD – Continuous Delivery – co to jest?

Continuous Delivery (CD) to praktyka automatyzacji procesów dostarczania zmian w kodzie do środowisk testowych lub produkcyjnych. CD umożliwia zespołom szybkie i bezpieczne wdrażanie aktualizacji oprogramowania, minimalizując ryzyko błędów i przyspieszając czas dostarczenia produktu do klienta.