Back to Top
Co to jest API
Autor: Redakcja

Co to jest API? Wszystko o interfejsie programowania aplikacji

API, czyli interfejs programowania aplikacji, to kluczowy element współczesnej informatyki, który umożliwia komunikację i integrację między różnymi programami. W tym artykule zgłębimy tajniki funkcjonowania API, starając się wyjaśnić jego znaczenie dla nowoczesnych technologii oraz przybliżyć korzyści, które niesie dla rozwoju aplikacji i interakcji między nimi. Interfejs API – co to za rozwiązanie? Jakie ma zalety, a jakie ograniczenia?

API – co to jest?

API (Application Programming Interface) to zestaw reguł i protokołów, które umożliwiają interakcję między różnymi oprogramowaniami nawet w czasie rzeczywistym. Narzędzie to pozwala jednemu programowi korzystać z funkcji innego, bez konieczności znajomości wewnętrznej implementacji tego drugiego, dzięki wykorzystaniu wymiany danych pomiędzy aplikacjami.

API definiuje, jak różne komponenty oprogramowania powinny się ze sobą komunikować, które dane pobierać, a które pomijać. Proces ten może obejmować zestaw instrukcji, protokołów komunikacyjnych, formatów danych i innych elementów, które ułatwiają wymianę informacji między aplikacjami i mogą zwiększyć ich użyteczność.

Wiemy już co to API, pora zatem poznać jego trzy główne zagadnienia.

 • Procedury API
  Procedury API to zestaw funkcji udostępnionych przez system, bibliotekę, framework lub inną platformę programistyczną poprzez interfejs programowania aplikacji (API). Procedury API zawierają konkretną logikę biznesową lub funkcjonalność, do których można uzyskać dostęp i wywołać z poziomu zewnętrznego programu.
 • Protokoły API
  Protokoły API to zbiory reguł i standardów, które określają, w jaki sposób aplikacje komunikują się między sobą. Protokoły te definiują strukturę zapytań i odpowiedzi, formaty danych, metody uwierzytelniania i inne aspekty komunikacji. Przykłady protokołów API obejmują protokoły HTTP/HTTPS, REST, SOAP, GraphQL i wiele innych. Wybór odpowiedniego protokołu zależy od wymagań projektu i preferencji dewelopera.
 • Narzędzia API
  Narzędzia API w IT znacznie ułatwiają pracę z interfejsami programowania aplikacji. Mogą one obejmować różne funkcje, takie jak tworzenie zapytań API, testowanie, dokumentację, analizę ruchu sieciowego itp. Przykłady narzędzi API to Postman, Swagger, Insomnia, curl (w wierszu poleceń), czy biblioteki dostępne w różnych językach programowania. Narzędzia te pomagają programistom w efektywnym korzystaniu z API, w debugowaniu i w testowaniu ich funkcji.

Jakie są najpopularniejsze rodzaje API?

Istnieje kilka głównych rodzajów API, z których każdy ma swoje zastosowanie w różnych kontekstach i celach.

 • API interfejsu użytkownika (UI API) – to API umożliwiające programom komunikację z interfejsem użytkownika. Często są wykorzystywane do automatyzacji interakcji z aplikacjami desktopowymi, stronami internetowymi lub aplikacjami mobilnymi.
 • API sieciowe (Web API) – web API zapewnia dwukierunkową komunikację między różnymi systemami za pośrednictwem protokołów internetowych, takich jak HTTP. W tej kategorii znajdują się RESTful API, SOAP API, GraphQL i inne.
 • API system operacyjny – pozwala programom komunikować się z funkcjami systemu operacyjnego. Obejmuje API do zarządzania plikami, pamięcią, procesami, urządzeniami.
 • API biblioteki programistycznej – biblioteki programistyczne oferują interfejsy API, które umożliwiają programistom korzystanie z gotowych funkcji w ramach swoich aplikacji. Przykłady to API bibliotek do obsługi grafiki, dźwięku, matematyki itp.
 • API baz danych – pozwala programom komunikować się z bazami danych, np. SQL API, które umożliwia wykonywanie operacji bazodanowych za pomocą zapytań SQL.
 • API sprzętowe – zapewnia interfejsy programistyczne do komunikacji z różnymi urządzeniami sprzętowymi, takimi jak drukarki, kamery, karty sieciowe.

Warto zauważyć, że każdy interfejs API może mieć różne protokoły komunikacyjne, formaty danych i metody uwierzytelniania, w zależności od specyfiki implementacji. Wybór odpowiedniego rodzaju API zależy od konkretnych potrzeb projektu i preferencji programistycznych.

Jakie są rodzaje interfejsów programowania aplikacji API?

Istnieje kilka różnych rodzajów interfejsów programowania aplikacji (API), z których trzy z najbardziej powszechnie stosowanych to SOAP API, REST API i RPC API.

 • SOAP API (Simple Object Access Protocol):
  • Charakterystyka – to protokół komunikacyjny oparty na języku XML. SOAP definiuje standardy dla formatu wiadomości, protokołu komunikacyjnego oraz zestawu zasad dla operacji.
  • Użycie – często używany w bardziej złożonych systemach, gdzie konieczne są ścisłe reguły dotyczące formatowania danych i obsługi błędów. Popularny w aplikacjach biznesowych i usługach internetowych.
 • REST API (Representational State Transfer):
  • Charakterystyka – jest to styl architektoniczny oparty na zasadzie reprezentacji zasobów. REST wykorzystuje standardowe metody HTTP, takie jak GET, POST, PUT i DELETE, do wykonywania operacji na zasobach.
  • Użycie – powszechnie stosowany w aplikacjach internetowych i usługach, zwłaszcza tam, gdzie ważne jest prostota, skalowalność i elastyczność.
 • RPC API (Remote Procedure Call):
  • Charakterystyka – to paradygmat programowania, który umożliwia zdalne wywoływanie funkcji lub procedur tak, jakby były one lokalnie dostępne. Może być implementowany w różny sposób, w tym za pomocą SOAP, REST lub innych protokołów.
  • Użycie – wykorzystywany do zdalnego wywoływania kodu na zdalnych serwerach. Często stosowany w architekturze klient-serwer, zwłaszcza w przypadku aplikacji, które są rozproszone na różnych maszynach.

Warto zauważyć, że REST nie jest konkretnym protokołem, ale raczej stylem architektonicznym, który jest często implementowany za pomocą protokołów HTTP. Z kolei SOAP i RPC są bardziej związane z konkretnymi protokołami komunikacyjnymi i formatami danych.

Gdzie wykorzystuje się API?

API (interfejsy programowania aplikacji) są szeroko wykorzystywane w różnych dziedzinach i branżach. Nie dzieje się to bez powodu – dobra, niezakłócona komunikacja i wymiana danych pomiędzy programami to klucz do sukcesu wszędzie tam, gdzie praca jednej aplikacji jest choćby częściowo zależna od drugiej. Coraz więcej firm doskonale wie, jak korzystać z API, aby osiągnąć z tego rozwiązania jak najwięcej. Nie powinna zatem dziwić ogromna liczba obszarów, w których korzysta się z interface API.

 • Aplikacje internetowe i mobilne – interfejsy API umożliwiają komunikację między front-endem a back-endem aplikacji internetowej lub mobilnej, umożliwiając pobieranie i przesyłanie danych.
 • Usługi internetowe – wielu dostawców usług internetowych udostępnia API, dzięki którym programiści mogą integrować te usługi z innymi aplikacjami. Przykłady to API płatności online, map, poczty elektronicznej, analizy danych.
 • Media społecznościowe – platformy społecznościowe oferują API, które umożliwiają deweloperom tworzenie aplikacji, które integrują się z danymi użytkowników, udostępniają treści itp.
 • E-commerce – sklepy internetowe często korzystają z API do integracji z systemami płatności, usługami dostawy, zarządzaniem zapasami itp.
 • Opieka zdrowotna – w sektorze opieki zdrowotnej API są wykorzystywane do integracji systemów zarządzania pacjentami, dostępu do informacji medycznych, przesyłania wyników badań itp.
 • Internet rzeczy (IoT) – w środowisku IoT, urządzenia komunikują się między sobą za pomocą API, co umożliwia monitorowanie i kontrolowanie różnych aspektów otaczającego nas świata.
 • Gry komputerowe – w przemyśle gier API są używane do integracji z usługami społecznościowymi, płatnościami online, serwisami multiplayer.
 • Edukacja online – platformy edukacyjne korzystają z API do integracji z systemami zarządzania uczniami, płatnościami, analizy wyników uczniów.
 • Przemysł – w przemyśle API są stosowane do monitorowania i zarządzania procesami produkcyjnymi, magazynowaniem, dostawami.
 • Cloud Computing – w chmurze obliczeniowej API są kluczowe dla zarządzania zasobami, uruchamiania i zatrzymywania instancji, zarządzania plikami.

Jak widać, system API wykorzystywany jest szeroko wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba nawiązania komunikacji pomiędzy dwoma lub większą liczbą programów, np. aplikacji mobilnych.

Jakie zalety ma API?

API ma wiele zalet w kontekście personalizowanych treści. Umożliwia bowiem przedsiębiorcom i firmom zrozumienie preferencji klientów. Dzięki temu możliwe jest dostarczanie bardziej spersonalizowanych treści dostosowanych do potrzeb konsumentów. To z kolei wpływa pozytywnie na doświadczenie klienta i budowanie lojalności.

API odgrywa istotną rolę w zmniejszeniu ryzyka scamów oraz oszustw poprzez kontrolę dostępu do danych. Proces ten umożliwia ograniczenie uprawnień jedynie do upoważnionych osób, co w dużym stopniu podnosi poziom bezpieczeństwa.

Ponadto API umożliwia dostosowywanie się Twojej firmy do zmieniających się potrzeb rynku. Na przykład, integracja nowych funkcji, takich jak logowanie za pomocą różnych kont społecznościowych czy mailowych, może w dużym stopniu zwiększyć wiarygodność marki w oczach klientów.

Zatem reasumując, co to jest API? To zestaw reguł i protokołów, które umożliwiają komunikację między różnymi programami, zapewniając możliwość ich współpracy i wymiany danych pomiędzy aplikacjami.

FAQ:

1. API – co to jest?

Czym jest API? To interfejs programowania aplikacji, zestaw reguł i protokołów, które umożliwiają komunikację między różnymi programami. Działa jako pośrednik, umożliwiając aplikacjom korzystanie z funkcji innych programów.

2. Do czego służy API?

API służy do umożliwienia programom współpracy poprzez udostępnianie pewnych funkcji lub danych. Dzięki temu programiści mogą integrować różne aplikacje, usługi lub platformy, co pozwala na rozwijanie bardziej zaawansowanych i zintegrowanych rozwiązań.

3. Jakie są rodzaje API?

Istnieje kilka rodzajów API, w tym SOAP API, REST API i RPC API. SOAP opiera się na języku XML, REST wykorzystuje standardy HTTP, a RPC umożliwia zdalne wywoływanie funkcji. Wybór zależy od konkretnych potrzeb projektu i preferencji programistycznych.