Informatyka – królowa nauk

Co studiować, by nauka przyniosła zadowolenie i zwiększyła szanse na rynku pracy? Badanie szkoły programowania Coders Lab „Kariera po studiach” jest jednoznaczne – dziś liczy się głównie informatyka.

Wielu uczestników naszych kursów to osoby z wykształceniem humanistycznym, które na własnej skórze przekonały się, że sam dyplom studiów wyższych jeszcze nie gwarantuje zatrudnienia. Dlatego chcieliśmy poznać powody, dla których Polacy jeszcze w trakcie studiów lub po ich ukończeniu dokształcają się na kursach zawodowych.

Badanie zostało przeprowadzone wśród studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów uczelni wyższych w wieku do 35 lat. Wynika z niego, że trzech na dziesięciu Polaków jeszcze podczas studiów zorientowało się, że obrany przez nich kierunek nie spełniał oczekiwań w zakresie nabytej wiedzy, umiejętności lub możliwości zdobycia po nich pracy. Co czwarty badany deklarował, że źle dobrał ścieżkę edukacji, ponieważ gdyby mógł wybierać kierunek jeszcze raz, wybrałby coś innego – najchętniej informatykę.

Najbardziej zadowoleni ze studiów są właśnie absolwenci kierunków informatycznych, a IT jako branża jest wskazywana jako najbardziej perspektywiczna i rozwojowa. To nie przypadek. Rynek pracy IT jest bardzo chłonny, a zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Polscy pracodawcy zmagają się z niedoborem kilkudziesięciu tys. wykwalifikowanych pracowników, więc o zatrudnienie w IT jest po prostu łatwiej.

Uczestnicy badania „Kariera po studiach” deklarowali, że największy wpływ na decyzję o kierunku studiów miały ich zainteresowania. Część respondentów liczyła także na zdobycie unikatowej wiedzy i umiejętności lub na zdobycie dobrze płatnej pracy. Te oczekiwania nie zawsze są spełniane. Jedynie połowa osób pracuje w zawodzie związanym z wykształceniem. Dwie na trzy osoby, które nie pracują w zawodzie związanym ze studiami, nie znalazły pasującej pracy ze względu na brak ofert, niskie zarobki i brak kompetencji.

Badanie potwierdza, że dyplom uczelni wyższej często jest traktowany jako cel sam w sobie, a nie środek do osiągnięcia celu. Dlatego oduczmy się studiowania dla samego studiowania. Nie dostałeś się na wymarzony kierunek w tym roku? Zamiast aplikować na kierunek zastępczy, egzotyczny, lub pierwszy-lepszy, na którym są jeszcze wolne miejsca, spróbuj ponownie z kierunkiem pierwszego wyboru w przyszłym roku, sprawdzając przy tym, na jakie umiejętności panuje obecnie duże zapotrzebowania na rynku pracy.

Do tego czasu warto doskonalić inne kwalifikacje np. uczęszczając na kursy doszkalające. – Z naszego doświadczenia ze współpracy z firmami rekrutującymi programistów wynika, że absolwenci kursów zawodowych, którzy nabyli w ich trakcie konkretne, praktyczne umiejętności, mają większe szansę na znalezienie pracy. Pracodawcy wysoko cenią zarówno kompetencje twarde, w tym te związane z informatyką i programowaniem, jak i gotowość do dalszej nauki i rozwoju – to ostatnie jest szczególnie ważne u kandydatów bez doświadczenia.

Pobierz artykuł w PDF. 


Badanie „Kariera po studiach” zostało przeprowadzone w czerwcu 2016 r. w formie ankiety internetowej (CAWI) na próbie 1400 osób.